203 tulosta sanalle "talousarvio"

Helsingin kaupungin talousarvion tiivistelmä 2024

Julkaistu 22.11.2023

Helsingin kaupungin talousarvion tiivistelmässä 2024 käydään lyhyesti läpi Helsingin talousarvion pääkohdat. Tiivistelmässä käydään läpi talousarviota toimialoittain, lisäksi mukana on tietoa investoinneista. Helsingin kaupungin talousarvion tiivistelmä 2024 (PDF)
Talousarvion tiivistelmän 2024 kansi.

Ympäristöraportti 2022

Julkaistu 12.9.2023

Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

… Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa ympäristöasioihin liittyviä sitovia … kymmenestä mittarista viisi toteutui. Taulukko 1. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, … vähintään 40 % (280 000 k-m 2 ). Toteutui. Taulukko 2. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, …

 • Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

  … Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa ympäristöasioihin liittyviä sitovia … kymmenestä mittarista viisi toteutui. Taulukko 1. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, … vähintään 40 % (280 000 k-m 2 ). Toteutui. Taulukko 2. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, …

 • Ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet

  … raportoidaan vuosittain. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeet, joissa … Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa sitovia ympäristötavoitteita. Vuonna 2022 … raportoidaan vuosittain. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeet, joissa …

Ihmisiä istumassa Esplanadin puiston nurmikolla aurinkoisena päivänä.

Talousarvio 2023

Julkaistu 15.1.2023

Helsingin kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2022:41 Talousarvio 2023 on alla html-versiona. Kaksikielisenä PDF-tiedostona se löytyy täältä.

5 Kunta-Helsingin talousarvioehdotus 2023

… Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä 5.1 Talousarvioehdotuksen 2023 taustaa ja tunnuslukuja Talousarviohierarkia vuoden 2023 talousarviosta eteenpäin Talouden ohjauksessa ja …

 • 5 Kunta-Helsingin talousarvioehdotus 2023

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä 5.1 Talousarvioehdotuksen 2023 taustaa ja tunnuslukuja Talousarviohierarkia vuoden 2023 talousarviosta eteenpäin Talouden ohjauksessa ja …

 • 9 Talousarvion sitovuus

  … Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä 1        Yleistä Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnan … tavoitteet. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginvaltuuston nähden sitovaksi eräksi talousarviossa voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai …

 • Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa

  … päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelmaehdotuksen … päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelmaehdotuksen … energian hinta pysyisi kohtuullisena tulevaisuudessa. … Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely …

 • Rahastot

  … ja rahoituslaskelma  1 000 € Käyttö 2021 Ennuste 2022 Talousarvio 2023 Talous- suunnitelma 2024 Talous- … −1 478 −2 508 −3 276 1 000 € Käyttö 2021 Ennuste 2022 Talousarvio 2023 Talous- suunnitelma 2024 Talous- … ja rahoituslaskelma  1 000 € Käyttö 2021 Ennuste 2022 Talousarvio 2023 Talous- suunnitelma 2024 Talous- …

 • 1 Johdanto

  … Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarviota 2023 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. … Kaupunginhallitus päätti 27.6.2022 vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja …

 • 8 Päätösehdotukset

  … on päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen … takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta. Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa varaudutaan kaupungin osalta 100 … lainanottovaltuuksien rajoissa. Kvsto päättää valtuuksista talousarviossa ja laina hankitaan Kaupunginkanslian …

 • Työterveysliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … tarkentuu kilpailutusprojektin edetessä. Liikelaitoksen talousarvio on laadittu koko vuodelle 2023 samoin kuin … tarkennetaan liikelaitoksen vuoden 2023 kustannukset talousarvion ennusteissa ja tilinpäätöksessä toteutuneen …

 • Taloushallintopalveluliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … muutokset sekä kaupungin kokonaisedun. Vuoden 2023 talousarvioon on sisällytetty vain jo päätetyt ja tiedossa … toimintaympäristön muutokset Talpan toimintaan vaikuttavat talousarviovuonna palkanlaskentaprosessin selkiyttäminen ja …

 • Liikenneliikelaitos (HKL)

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … keskeisimmät painopisteet vuonna 2023 ovat: Talousarviovuonna 2023 Helsingin kaupungin … ja muita palveluja yhdessä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Talousarvion toiminnan tavoitteet HKL:n kolme sitovaa …

 • Rakentamispalveluliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … sisäisiin asiakkuuksiin. Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 miljoonan euron korvaus … Kehittämis- ja tuottavuusohjelman kustannussäästötavoite on talousarviovuonna 3 miljoonaa euroa. …

 • Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

  … sivu Twitterissä Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus 2023  Helsingissä kaupunkistrategia … käyttötarkoituksiin määritellään valtuuston päättämässä talousarviossa ja lautakunnan päättämässä tulosbudjetissa.  Talousarviossa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala …

 • 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

  … liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2023 määrärahaa 31,4 … euroa ja vuodelle 2025 on osoitettu 24,8 miljoonaa euroa. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on laadittu … 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2023 määrärahaa 16,8 …

 • Käyttötalousosa

  …           Tulot            0,0 0,0 Menot            3,3 2,9 Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … järjestämisestä jatkossa päätetään myöhemmin. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … ja pelastustoimen talouden muusta kaupungin taloudesta. Talousarviossa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala …

 • 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika

  … ja 2023 välillä on 8,8 miljoonaa euroa / 4,4 prosenttia. Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … sekä viestintä- ja markkinointipalvelut. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain 4 10 … ja toiminnan siirron valmistelu on pitkällä ja toimialan talousarvio on laadittu sillä olettamuksella, että säätiö …

 • 7 Henkilöstö

  … 2023 panostetaan kaikkiin näihin. Henkilöstömäärä pysyy talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina tasaisena. Koko … 15 500. Koko kaupungin henkilöstömäärään ei ennusteta talousarviokaudelle 2023–2025 suuria muutoksia. Kokonaisuus … 2023 panostetaan kaikkiin näihin. Henkilöstömäärä pysyy talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina tasaisena. Koko …

 • 10 Selityksiä

  … Käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 2 ja investointiosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 3 on esitetty … 3 ja investointiosassa sarakkeeseen 4 on otettu vuoden 2022 talousarvioon merkityt määrärahat. Kursiivilla on merkitty …

 • 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto

  …       Tulot   44,2           Menot   10,0 −1,2 2,9 2,9     Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … tilintarkastuksessa. Toimintaympäristön muutokset 2023 Talousarviovuodelle ajoittuva sotepe-uudistus ja muut … vastuullisesti siten, että ulkoiselle tarkastukselle talousarviossa varattu käyttötalouden sitova määräraha ei …

 • 1 30 03 Valtionperinnöt

  …   Tulot   −56,6           Menot   101,6 3,1 −20,4 −20,4     Talousarviokohdalle kirjataan valtionperintöinä saatavat … kertyviksi arvioitujen tulojen suuruiset. Lisäksi talousarviokohdalta osoitetaan erääseen yksittäiseen vuonna … valtionperintöön liittyvät avustusmäärärahat. Talousarviokohdan toimintakate on negatiivinen tästä …

 • 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

  … suhteessa hankkeiden kustannuksiin ja siten talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate. … rahoittamat oman toimintansa kehittämishankkeet omiin talousarvioihinsa. Keskitetyllä hankemäärärahalla … vuotta tai joissa hankkeen rahoituspäätöstä ei ole saatu talousarviota tehtäessä. Keskitetyn hankemäärärahan …

 • 1 40 01 Kaupunginkanslia

  … 2022 ja 2023 välillä on 8,6 miljoonaa euroa / 7 prosenttia. Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … ja maahanmuuttoneuvonta sekä sovittelutoiminta. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen (Sotepe) talousarvion kaupungin (kunta-Helsinki) talousarviosta. …

 • 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

  … −100,0           Menot   24,2 −5,5 −60,1 −14,3 −21,7 −12,8 Talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin varataan … toteutukseen on varattu vuoden 2023 talousarvioon 7,0 miljoonaa euroa. Tämä summa ei sisällä … euroa. Määrärahan kohdentamisen tarvetta arvioidaan talousarvion toteutumisennusteiden yhteydessä …

 • 8 01 Kiinteä omaisuus

  … syntyvät 80 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan tuloiksi talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Vuonna 2024 … euroa vuodelle 2025. Määräraha pitää sisällään aiemmin talousarviokohtaan Täydennysrakennuskorvaukset ja … täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi Talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, …

 • Pormestarin katsaus

  … paikka onkin vahvasti ohjannut myös strategiakauden toisen talousarvioehdotuksen valmistelua. Asukasluvun ja talouden … Kuten edellisenäkin vuonna, myös vuotta 2023 koskevan talousarvioesityksen neuvotteluiden lähtökohtana toimivat … joita lähdimme yhteensovittamaan. Lopullinen vuoden 2023 talousarvioesitys on laadittu yhdessä neljän …

 • 8 03 Kadut ja liikenneväylät

  … Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2023 määrärahaa … suurpiirien täydennysrakentamisalueilla toteutui noin 60 %. Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on turvata jo käynnissä … 8 03 01 01 Uudisrakentaminen Katujen uudisrakentamiseen on talousarviossa osoitettu vuodelle 2023 määrärahaa 16,3 …

 • 5 10 02 HUS-yhtymä

  … hyvinvointialueilta. Yhtymäkokous päättää HUS-yhtymän talousarviosta. Tällä talousarviokohdalla esitetään Helsingin kaupungin … ja pelastuslautakunnan tulosbudjetissa yhtymäkokouksen talousarviopäätökseen perustuen.  … 1 000 € Käyttö 2021 …

 • 2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut

  … vaikutuksia ei vielä osata arvioida. Valtion vuoden 2023 talousarvioon esitettyjen varhaiskasvatusmaksujen … eivät ole vielä täsmentyneet, eikä niitä ole huomioitu talousarviossa. Tulojen alenemisen lisäksi asiakasmaksujen … tarjotaan rekrytoinnin tukea mm. rekrytointiklinikoilla.  Talousarvion toiminnan tavoitteet Kasvatuksen ja koulutuksen …

 • 8 02 Rakennukset

  … vuosiksi 2023–2032 pohjautuu vuoden 2022 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden … ja korvaavien uudisrakennusten toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2023 merkittävimmät rakentamisvaiheessa … 78 miljoonaa euroa on korvaavaa uudisrakentamista, eli talousarviovuonna 2023 käytetään 229 miljoonaa euroa …

 • 3 Kaupunkiympäristön toimiala

  …   3,4 0,3 6,4 10,1 2,6 2,6 Menot    8,5 0,9 7,7 8,6 5,6 2,9 Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … Viestintäpalvelut ja Hankintapalvelut. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … Palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden siirtyminen omaksi talousarviokohdaksi (netto), palkkojen sopimuskorotukset ja …

 • 6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus

  … asetettavat keskipitkän aikavälin tavoitteet. Talousarviossa esitetään omistajastrategioissa asetettuja … toiminnan laajuuden kannalta merkittäviä tytäryhteisöjä. Talousarviossa esitettävät tavoitteet pohjautuvat ko. … raportoidaan kaupunginvaltuustolle erikseen vuosittain. Talousarvion erillisenä liitteenä esitetään kaikkien …

 • Palvelukeskusliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … yhdessä asiakastoimialojen kanssa osana vuoden talousarviovalmistelua. Tavoite liittyy kaupunkistrategian … toimintavarmuus ja toiminnan tehokkuus.  Vuoden 2023 talousarviossa liikevaihto on 103,4 miljoonaa euroa ja …

 • 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

  … 80506 Tarkastusvirasto              Ylitykset              Talousarviossa vuodelle 2023 on osoitettu irtaimen … irtaimen omaisuuden investoinnit on esitetty talousarvion kohdassa 85 Sosiaali-, terveys- ja … 80506 Tarkastusvirasto              Ylitykset              Talousarviossa vuodelle 2023 on osoitettu irtaimen …

 • 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

  … uusien projektialueiden hankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa, Koivusaaren ruoppausten ja täyttöjen … pääosin suunnitteluhankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Koivusaaren katusuunnittelu käynnistyy … uusien projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin on talousarviokohdalle osoitettu vuodelle 2023 määrärahaa …

 • 14. Helsingin ilmastobudjetti

  … laadinnan yhteydessä seurataan niitä toimialojen talousarvion toiminnan tavoitteita ja mittareita, joilla … määrittely) ○ Koonti kaupunkiympäristötoimialan talousarvion 2023 toiminnan tavoitteista ja mittareista, … laadinnan yhteydessä seurataan niitä toimialojen talousarvion toiminnan tavoitteita ja mittareita, joilla …

 • 7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta

  …   2,3 8,3 8,3 −1,6 −4,2 Menot    14,8 69,0 69,0 −1,2 25,9 Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …   Tulot    −60,5 60,9 60,9 −12,6 3,6 Menot    176,7         Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …   2,3 8,3 8,3 −1,6 −4,2 Menot    14,8 69,0 69,0 −1,2 25,9 Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …

 • 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

  … ja 2023 välillä on 67,9 miljoonaa euroa / 5,1 prosenttia. Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … opistoisäntinä sekä kalustonhoitajina. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … ja 2023 välillä on 67,9 miljoonaa euroa / 5,1 prosenttia. Talousarvion 2023 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä …

 • 1 40 02 ICT yhteispalvelut

  … perustan tulot ja menot eivät kulje enää tämän talousarviokohdan kautta. … 1 000 € Käyttö 2021 Talous- … perustan tulot ja menot eivät kulje enää tämän talousarviokohdan kautta. … 1 40 02 ICT yhteispalvelut …

 • 3 10 05 Pelastuslaitos

  … yleiskatteellisella valtion rahoituksella ja eriytetään talousarviossa lainsäädännön mukaisesti omaksi … yleiskatteellisella valtion rahoituksella ja eriytetään talousarviossa lainsäädännön mukaisesti omaksi …

 • 8 06 Arvopaperit

  … merkintä              Ylitykset    265 000         Talousarvioon on Arvopapereihin vuodelle 2023 varattu … merkintä              Ylitykset    265 000         Talousarvioon on Arvopapereihin vuodelle 2023 varattu …

 • 8 07 Muu pääomatalous

  … 60 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 kaupunkirakenne. … 60 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 kaupunkirakenne. …

 • Rahoitusosa

  … %              Tulot          100 50 Menot              Talousarviokohtaan sisältyvät lainamäärärahat ja … %              Tulot          100 50 Menot              Talousarviokohtaan sisältyvät lainamäärärahat ja …

 • 7 01 Toiminnan rahoitus

  …     Tulot    −1,5 −48,0 −48,0 −11,2 4,0 Menot              Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …     Tulot    −1,5 −48,0 −48,0 −11,2 4,0 Menot              Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …

 • 2 10 03 Korvaukset ja avustukset

  …         Menot    −0,5 0,1 1,9 1,9 2,4 2,6 Toiminnan kuvaus Talousarviokohta sisältää varhaiskasvatuksen yksityisen …         Menot    −0,5 0,1 1,9 1,9 2,4 2,6 Toiminnan kuvaus Talousarviokohta sisältää varhaiskasvatuksen yksityisen …

 • 9 Rahoitusosa

  … −76,2 −76,2 23,0 −3,6 Menot    1 336,3 −83,7 −83,7 −38,2   Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja … −76,2 −76,2 23,0 −3,6 Menot    1 336,3 −83,7 −83,7 −38,2   Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja …

Talousarvio (saavutettava) 2023 kansikuva

Helsingin talousarviotiivistelmä 2023

Julkaistu 27.10.2022

Helsingin vuoden 2023 talousarvioehdotuksen tiivistelmä käy läpi kaupungin ensi vuoden taloutta eri toimialojen ja investointien näkökulmasta. Helsingin talousarviotiivistelmä 2023 (PDF)
Talousarviotiivistelmän kansi.

Talousarvio 2022

Julkaistu 16.1.2022

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2021:34 Talousarvio 2022 on alla html-versiona. Kaksikielisenä PDF-tiedostona se löytyy täältä.

5. Talousarvioehdotus 2022

… Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvioehdotus 2022 5.1 Talousarvioehdotuksen 2022 taustaa ja tunnuslukuja Kaupunkistrategian taloustavoitteet talousarvioehdotuksen pohjana Helsingillä on edessään …

 • 5. Talousarvioehdotus 2022

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvioehdotus 2022 5.1 Talousarvioehdotuksen 2022 taustaa ja tunnuslukuja Kaupunkistrategian taloustavoitteet talousarvioehdotuksen pohjana Helsingillä on edessään …

 • 9. Talousarvion sitovuus

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion sitovuus 1 Yleistä Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnan … tavoitteet. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupungin­valtuuston nähden sitovaksi eräksi …

 • Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa

  … päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaehdotuksen … päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaehdotuksen … ohjeellisena vuosille 2022-2024. … Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely …

 • Talousarvion liitteet

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä … Talousarvion liitteet …

 • Rahastot

  … edellyttämiin menoihin. 1 000 € Käyttö 2020 Ennuste 2021 Talousarvio 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- … −5 242 −4 869 −4 714 1 000 € Käyttö 2020 Ennuste 2021 Talousarvio 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- … ja rahoituslaskelma 1 000 € Käyttö 2020 Ennuste 2021 Talousarvio 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- …

 • 8. Päätösehdotukset

  … on päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen … takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa varaudutaan kaupungin osalta … lainanottovaltuuksien rajoissa. Kvsto päättää valtuuksista talousarviossa ja laina hankitaan Kaupunginkanslian …

 • 1. Johdanto

  … Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarviota 2022 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. … Kaupunginhallitus päätti 23.8.2021 vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja …

 • Liikenneliikelaitos (HKL)

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä HKL:n talousarvio on laadittu liikelaitosorganisaation mukaisesti. … HKL:n yhtiöittämisen tuomat muutokset HKL:n ja kaupungin talousarvioon tehdään alkuvuonna 2022. Yhtiöittämisessä …

 • Taloushallintopalveluliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … erityisesti palveluihin liittyvää asiantuntijatyön osuutta. Talousarvion 2022 tiivistelmä Talpan perustehtävänä on … käyttöönottoa yhdessä asiakkaiden kanssa. Talpa ottaa talousarviovuonna tärkeän askeleen kohti tavoitteen mukaista …

 • Työterveysliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … toiminnan priorisointia ja resurssien käyttöä. Talousarviovuodella toiminta keskittyy työterveyshuollon … tytäryhtiöt. Muut talouden toimintaympäristön muutokset Talousarvion tavoitteet Sitovat toiminnan tavoitteet …

 • Palvelukeskusliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … henkilöstökulut / henkilöstömäärä). Palvelukeskus Helsingin talousarvioehdotus vuodelle 2022 on tappiollinen, kun … ja kustannuksia ei voida viedä palveluhintoihin. Talousarvioehdotus perustuu keskimäärin 1,9 % …

 • Rakentamispalveluliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … sisäisiin asiakkuuksiin. Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus peruspääomalle. … voivat olla laajat toiminnallisesti ja taloudellisesti. Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet Sitovat …

 • 2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

  …   −8,5 50,7 −22,4 −22,4     Menot   2,8 3,9 5,3 5,1 4,6 3,8 Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … ja pedagogisia kehittämispalveluita. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … varhaiskasvatuksessa ylittävät tavoitellun menotason. Talousarvio edellyttää toimialalta tuottavuustoimenpiteitä, …

 • 10. Selityksiä

  … Käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 2 ja investointiosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 3 on esitetty … 3 ja investointiosassa sarakkeeseen 4 on otettu vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat. Kursiivilla on merkitty …

 • 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

  … liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi Talousarviossa on vuodelle 2022 varattu määrärahaa 31,9 … 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus Talousarviossa on vuodelle 2022 varattu määrärahaa 14,4 … kohteet ja niiden rahoitus sijoittuvat osin myös muille talousarviokohdille. Muille talousarviokohdille sijoittuvia …

 • 1 30 03 Valtionperinnöt

  … kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle vuoden 2021 talousarvioon perustettiin uusi talousarviokohta Valtionperinnöt, jossa seurataan … ovat vähintään kertyneiden tulojen suuruiset. Tältä talousarviokohdalta osoitetaan kulttuuri- ja vapaa-ajan …

 • 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

  … suhteessa hankkeiden kustannuksiin ja siten talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate. … rahoittamat oman toimintansa kehittämishankkeet omiin talousarvioihinsa. Keskitetyllä hankemäärärahalla … vuotta tai joissa hankkeen rahoituspäätöstä ei ole saatu talousarviota tehtäessä. Keskitetyn hankemäärärahan …

 • 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

  … 0 0 0 0 8080308 Malmi     650 650 700 1 450 Uuteen sitovaan talousarviokohtaan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, … ja muu täydennysrakentaminen, Malmi) esirakentamisen talousarviomäärärahat Määrärahat on osoitettu … uusien projektialueiden hankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Malmi Malminmäärärahalla toteutetaan …

 • 8 01 Kiinteä omaisuus

  … syntyvät 95 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Vuonna 2023 … lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset Talousarvioehdotuksessa kohtaan Kiinteistöjen ja … täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi Talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, …

 • 8 02 Rakennukset

  … Rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2031 pohjautuu vuoden 2021 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden … ja korvaavien uudisrakennusten toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2022 merkittävimmät rakentamisvaiheessa … 57 miljoonaa euroa on korvaavaa uudisrakentamista, eli talousarviovuonna 2022 käytetään 204,6 miljoonaa euroa …

 • 8 03 Kadut ja liikenneväylät

  … 8 000 Ylitykset   607         8 03 Kadut ja liikenneväylät Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa … täydennysrakentamisalueilla toteutui 49,8 prosenttia. Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on turvata jo käynnissä … Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa …

 • 7. Henkilöstö

  … työllisyyspalveluista siirtyy kaupungin järjestettäväksi. Talousarviovuonna 2022 henkilöstömäärä tasaantuu 39 600 … ja siten verotulojen kertymiseen kaupungille. Talousarviovuonna panostetaan sekä talousarviovuoden toiminnan ja palveluiden turvaamiseen että …

 • 3 10 05 Pelastuslaitos

  … 0,6 13,9 13,9 6,4 6,0 Menot   6,6 −0,1 12,5 8,9 2,5 2,5 Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … itse tekniset ja hallinnolliset tukipalvelunsa Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain 3 10 05 Menot (talousarvion sitova taso) Osuus ta-kohdan menoista % Muutos …

 • 1 40 02 ICT yhteispalvelut

  … 43,0 43,0 0,2 −0,1 ICT-yhteispalvelut -nettobudjetoituun talousarviokohtaan kirjataan kaupunginkanslian … kustannustehokkaat ja laadukkaat työvälineet työskentelyyn. Talousarviokohdan menot koostuvat muun muassa ICT … (toimialat, virastot ja liikelaitokset) tarpeisiin. Talousarviokohdan tulot ja menot koostuvat toimialojen, …

 • 7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta

  … −11,8 −16,3 −16,3 2,7 −3,3 Menot   50,7 −17,7 −17,7 6,3 6,0 Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe …   −0,7 −4,4 −4,4 −4,9 −3,0 Menot   44,3 −19,2 −19,2 7,0 6,5 Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …   Tulot   −21,8 −29,0 −29,0 9,5 −4,5 Menot   214,9         Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …

 • 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

  …   0,7 44,8 −0,0 −0,0 −0,0 0 Menot   0,8 9,5 4,9 4,2 2,5 2,1 Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … osallisuus, hankintapalvelut sekä tukipalvelut. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … asiakasmäärämuutokset sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan deflatoitujen käyttömenojen muutoksiin. …

 • 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto

  … 25,0 25,0 25,0     Menot   14,5 −3,0 0,0 0,0 −0,0 −0,0 Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … toteuduttua hyvällä tasolla ja menojen alittaessa talousarvion joka vuosi. Toimintamenojen alitukset ovat … työhyvinvointiin pitkittyneessä etätyötilanteessa. Talousarvion vaikutusten arviointi Tarkastuslautakunnan …

 • 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

  … sekä Viikki-Malmi raitiotiehanke. 8 10 01 Kruunusillat Talousarvioehdotuksessa on Kruunusillat … osuuden, jota myös Kruunusillat-raitiotie käyttää. Talousarvioehdotuksessa on hankkeelle osoitettu vuodelle … pyöräilyn baanayhteys. 8 10 03 Sörnäistentunneli Talousarviossa on Sörnäistentunnelin suunnitteluun ja …

 • 3. Kaupunkiympäristön toimiala

  …   −3,5 1,7 5,6 5,9 4,7 2,8 Menot   5,2 2,1 12,3 9,7 4,3 3,8 Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … Viestintäpalvelut ja Hankintapalvelut. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … Tavoitteen nousuun ja muutoksiin tulee varautua jo talousarviovuonna. Kaupungin oma asuntotuotantotavoite …

 • 1 40 01 Kaupunginkanslia

  …   11,9 −11,9 6,7 6,7     Menot   7,0 6,7 −7,9 −1,5     Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … ja maahanmuuttoneuvonta sekä sovittelutoiminta. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … ja laatutason nostot ovat nostaneet yksikkökustannuksia. Talousarvioprosessia uudistettiin yhteistyössä toimialojen …

 • 5 10 02 Toimeentulotuki

  …         Menot   16,6 −15,3 0,0 −6,7     Toimeentulotuen talousarviokohdan menot muodostuvat täydentävän ja … kustannuksista sekä pakolaisten kotouttamistuesta. Talousarviokohdan tulot muodostuvat valtion korvaamasta …         Menot   16,6 −15,3 0,0 −6,7     Toimeentulotuen talousarviokohdan menot muodostuvat täydentävän ja …

 • 5 10 04 Apotti

  … järjestelmä ja sen käyttöpalvelut hankitaan palveluna. Talousarviokohdalta maksetaan osakeyhtiölle kehitys- ja … alkaen päättyen lokakuussa 2028. Lisäksi talousarviokohdalta maksetaan Helsingin oman Apotti-tiimin … järjestelmä ja sen käyttöpalvelut hankitaan palveluna. Talousarviokohdalta maksetaan osakeyhtiölle kehitys- ja …

 • 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

  …   −100,0           Menot   615,0 −1,0 97,6 113,6 −90,7   Talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin varataan … toteutukseen on varattu vuoden 2022 talousarvioon 5,0 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen …   −100,0           Menot   615,0 −1,0 97,6 113,6 −90,7   Talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin varataan …

 • Pormestarin katsaus

  … Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Helsingin vuoden 2022 talousarvioehdotuksen laadintaa on ohjannut aiemmin tänä … käytöllä pyritään parantamaan palveluiden laatua. Talousarvioehdotus on laadittu Suomen toipuessa … näköistä elämää ja toimivaa arkea. … Helsingin vuoden 2022 talousarvioehdotuksen laadintaa on ohjannut aiemmin tänä …

 • 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika

  … −17,1 0,6 0,6 10,7 −5,3 Menot   5,6 0,3 2,5 3,7 4,8 1,5 Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … sekä viestintä- ja markkinointipalvelut. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … ja toimiala pyrkii jatkossa samanlaiseen kehitykseen. Talousarvion tavoitteet Toimialalla on talousarviovuonna …

 • 6. Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus

  … myötä luovutaan erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. … noin 85 miljoonaa euroa. Helsingin kaupunki on varannut talousarviossa 2022 määrärahoja seuraavien tytäryhteisöjen … ja säätiöille. Tytäryhteisöille asetettavat tulostavoitteet Talousarviossa esitetään tytäryhteisökohtaiset …

 • 7.0 Tuloslaskelmaosa

  …   −3,0 4,0 4,0 8,1 −0,8 Menot   42,8 −17,7 −17,7 6,3 6,0 Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe …   −3,0 4,0 4,0 8,1 −0,8 Menot   42,8 −17,7 −17,7 6,3 6,0 Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe …

 • 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

  … 5,2 5,2 2,5 2,5 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohdan määrärahat sisältävät Helsingin … 5,2 5,2 2,5 2,5 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohdan määrärahat sisältävät Helsingin …

 • 8 06 Arvopaperit

  … käytettäväksi             Ylitykset             Talousarvioon on Arvopapereihin vuodelle 2022 varattu … käytettäväksi             Ylitykset             Talousarvioon on Arvopapereihin vuodelle 2022 varattu …

 • 8 07 Muu pääomatalous

  … euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne. … euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne. …

 • Helsingin kaupungin rahoituslaskelma 2020–2024

  … 208 126 −159 150 −263 799 −318 060 −108 362 −146 865 Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe … 208 126 −159 150 −263 799 −318 060 −108 362 −146 865 Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe …

 • 7 01 Toiminnan rahoitus

  …           Tulot   1,8 3,9 3,9 −50,7 −6,5 Menot             Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …           Tulot   1,8 3,9 3,9 −50,7 −6,5 Menot             Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …

 • 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

  … 0 0 8050502 Muut hankinnat 3 670 5 500 6 100 5 100 0 0 Talousarviossa on varattu vuodelle 2022 irtaimen omaisuuden … 0 0 8050502 Muut hankinnat 3 670 5 500 6 100 5 100 0 0 Talousarviossa on varattu vuodelle 2022 irtaimen omaisuuden …

 • Helsingin kaupungin tuloslaskelma 2020–2024

  … on muutettu vastaamaan vuoden 2021 tiliöintikäytäntöjä. Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe … on muutettu vastaamaan vuoden 2021 tiliöintikäytäntöjä. Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe …

 • 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle

  … HKL:n yhtiöittämisen tuomat muutokset HKL:n ja kaupungin talousarvioon tehdään alkuvuonna 2022. Yhtiöittämisessä … HKL:n yhtiöittämisen tuomat muutokset HKL:n ja kaupungin talousarvioon tehdään alkuvuonna 2022. Yhtiöittämisessä …

 • 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

  … −14,5 −14,5 −28,2 27,6 Menot   694,0 164,0 164,0 −21,4 −9,1 Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja … −14,5 −14,5 −28,2 27,6 Menot   694,0 164,0 164,0 −21,4 −9,1 Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja …

 • 10. HKL-liikelaitoksen investoinnit 2022–2031

  … HKL:n yhtiöittämisen tuomat muutokset HKL:n ja kaupungin talousarvioon tehdään alkuvuonna 2022. Yhtiöittämisen myötä … HKL:n yhtiöittämisen tuomat muutokset HKL:n ja kaupungin talousarvioon tehdään alkuvuonna 2022. Yhtiöittämisen myötä …

 • 3. Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025

  … käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista … arvioitua liikkumavaraa kohdennetaan vuosittain talousarviopäätöksen yhteydessä tuottavuustavoitteen … yleiskatteellisella valtion rahoituksella ja eriytetään talousarviossa lainsäädännön mukaisesti omaksi …

 • 2. Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö

  … tuottavuutta tai karsittaisiin menoja. Valtion vuoden 2022 talousarvioesityksessä korvataan teknisesti kunta-valtio … mainittujen valtionosuuslisäysten vastapainona valtion talousarvioesitys sisältää kuitenkin ison … 564 miljoonaa euroa, leikataan kunnilta pois. Valtion talousarvioesityksessä ja kunta­talousohjelmassa 2022 …

Talousarvio 2022 - Budget 2022

Ympäristöraportti 2020

Julkaistu 28.5.2021

Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

… Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Vuoden 2020 talousarviossa oli 11 ympäristöasioihin liittyvää sitovaa … tavoitetta, joista kaikki toteutuivat. Taulukko 1. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet Tavoite Taho … saavutettiin tuloksella -6,4 %. … Vuoden 2020 talousarviossa oli 11 ympäristöasioihin liittyvää sitovaa …

 • Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

  … Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Vuoden 2020 talousarviossa oli 11 ympäristöasioihin liittyvää sitovaa … tavoitetta, joista kaikki toteutuivat. Taulukko 1. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet Tavoite Taho … saavutettiin tuloksella -6,4 %. … Vuoden 2020 talousarviossa oli 11 ympäristöasioihin liittyvää sitovaa …

 • Ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet

  … raportoidaan vuosittain. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeet, joissa … Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa sitovia ympäristötavoitteita. Vuonna 2020 … raportoidaan vuosittain. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeet, joissa …

Vehreä polku Vallisaaressa.

Talousarvio 2021

Julkaistu 16.12.2020

5 Talousarvioehdotus 2021

… Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä 5.1 Talousarvioehdotuksen 2021 taustaa ja tunnuslukuja … Samaan aikaan kun toisaalta on tarve osana vuoden 2021 talousarviota tehdä kohdennettuja panostuksia talouden … Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille ja myös …

 • 5 Talousarvioehdotus 2021

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä 5.1 Talousarvioehdotuksen 2021 taustaa ja tunnuslukuja … Samaan aikaan kun toisaalta on tarve osana vuoden 2021 talousarviota tehdä kohdennettuja panostuksia talouden … Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille ja myös …

 • 9 Talousarvion sitovuus

  … Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä 1        Yleistä Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnan … tavoitteet. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginvaltuuston nähden sitovaksi eräksi talousarviossa voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai …

 • Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa

  … päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talousarvion vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmaehdotuksen … päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talousarvion vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmaehdotuksen … ohjeellisena vuosille 2021-2023. … Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely …

 • Talousarvion liitteet

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä … Talousarvion liitteet …

 • Rahastot

  … on ilmoitettu tuhansina euroina.) Käyttö 2019 Ennuste 2020 Talousarvio 2021 Talous- suunnitelma 2022 Talous- …   −1 216 −2 936 −5 727 −3 037 Käyttö 2019 Ennuste 2020 Talousarvio 2021 Talous- suunnitelma 2022 Talous- … on ilmoitettu tuhansina euroina.) Käyttö 2019 Ennuste 2020 Talousarvio 2021 Talous- suunnitelma 2022 Talous- …

 • 8 Päätösehdotukset

  … on päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen … takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta. Vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa varaudutaan kaupungin osalta … lainanottovaltuuksien rajoissa. Kvsto päättää valtuuksista talousarviossa ja laina hankitaan Kaupunginkanslian …

 • Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa)

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet Uudistuva … prosessien, kontrollien ja osaamisen kehittämisen kannalta. Talousarvion 2021 tiivistelmä Talpan perustehtävänä on … muutokset sekä kaupungin kokonaisedun. Vuoden 2021 talousarvioon on sisällytetty vain jo päätetyt ja tiedossa …

 • Työterveysliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet Vuonna 2021 … uudistuvaa kaupungin henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Talousarvion 2021 tiivistelmä Vuonna 2021 Työterveys … arvioidaan palautuvan aikaisempien vuosien tasolle. Talousarvion vaikutusten arviointi Työterveys Helsinki …

 • Palvelukeskusliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet Palvelukeskus … palveluja entistä nopeammin. Talous Palvelukeskus Helsingin talousarvioehdotus vuodelle 2021 on tappiollinen. Talousarvioehdotus perustuu 1,8 prosentin hintojen …

 • Liikenneliikelaitos (HKL)

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet Talousarviovuonna 2021 Helsingin kaupungin … parantaminen on keskeistä HKL:n kaikessa toiminnassa. Talousarvion 2021 tiivistelmä HKL:n tuottamassa raitio- ja …

 • Rakentamispalveluliikelaitos (Stara)

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet Digitalisaation … käyttöönotto. Työkykyjohtamisen edelleen kehittäminen. Talousarvion 2021 tiivistelmä Rakentamispalveluliikelaitos … sisäisiin asiakkuuksiin. Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 miljoonan euron korvaus …

 • 1 Johdanto

  … Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2021 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. … 17.8.2020 vuoden 2021 talous-arvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja talous-suunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. …

 • 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

  …   600 600 600 1 100 1 050 8 04 Puistot ja liikunta-alueet Talousarviossa on puistojen ja liikunta-alueiden … 25,6 miljoonaa euroa ja 25,2 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on laadittu … toimiala. 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet Kylkn käyttöön Talousarviokohdalle on vuodelle 2021 varattu määrärahaa …

 • Pormestarin katsaus

  … Jaa sivu Twitterissä Helsinki laatii vuoden 2021 talousarviota poikkeuksellisen epävarmuuden keskellä. … vaikeassa taloudellisessa tilanteessa elvyttävä budjetti. Talousarvioehdotuksessa investointien kokonaismäärä on 881 … on edellisvuosien toteutuneita investointitasoja enemmän. Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on, että kaupungin …

 • 1 40 01 Kaupunginkanslia

  …   2,8 277,9 −0,4 −0,4     Menot   11,0 30,5 0,6 0,6     Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet Vuonna 2021 … rahoituksen järjestämisestä sekä laatii kaupungin talousarvion, raamin, talousarvion toteutumisennusteet ja näihin liittyvät ohjeet, …

 • 3 10 05 Pelastuslaitos

  …   −9,4   3,1 3,1 4,2 4,1 Menot   8,4 −0,3 5,5 3,5 7,2 6,6 Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … mittavat kehittämistoimet vuosina 2020–2021, ei talousarviossa päästä Helsingin kaupungin asettamaan … 3. Ensihoitoon lisätään 12 vakanssia, joten vuoden 2021 talousarvio sisältää yhteensä 734 palkkaa saavaa. …

 • 1 30 03 Valtionperinnöt

  … euroa tuloutettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle. Vuoden 2019 alusta lukien … on kirjattu tuloiksi sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle. Kaupunginhallitus teki 8.6.2020 … käyttöä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, talousarviossa on uusi talousarviokohta Valtionperinnöt, …

 • 10 Selityksiä

  … Käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 2 ja investointiosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 3 on esitetty … 3 ja investointiosassa sarakkeeseen 4 on otettu vuoden 2020 talousarvioon merkityt määrärahat. Kursiivilla on merkitty …

 • 4 Kaupunkistrategian toimeenpano

  … Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2021 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. … tavoitteet ohjaavat resurssien ja tekemisen kohdistamista talousarvion ja taloussuunnitelman sekä toimialojen …

 • 8 01 Kiinteä omaisuus

  … syntyvät 95 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkira-kenne. Vuodelle 2022 … lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset Talousarviossa on kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan … määrärahaa on osoitettu vuosittain 13,5 miljoonaa euroa. Talousarviokohta 8 01 03 02 Täydennysrakennuskorvaukset ja …

 • 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

  …   −100,0           Menot   −6,0 7,5 455,2 461,9 −82,5   Talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin varataan … toteutukseen on varattu vuoden 2021 talousarvioon 4,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 määrärahoissa … mahdollisesti aiheutuvia menoja, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kompensoimaan erillisinä …

 • 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

  … Tulot   −14,6 15,4         Menot   3,1 0,7 1,6 2,4 1,8 3,6 Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … kanslian uuden yksikön hoidettaviksi vuonna 2021. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … lakimuutoksen kustannusvaikutusten arvioiminen vuoden 2021 talousarvioon on vaikeaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä …

 • 8 02 Rakennukset

  … Rakentamisohjelma vuosiksi 2021–2030 pohjautuu vuoden 2020 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden … ja korvaavien uudisra-kennusten toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2021 merkittävimmät rakentamisvaiheessa … 87 miljoonaa euroa on korvaavaa uudisrakentamista, eli talousarviovuonna 2021 käytetään yli 200 miljoonaa euroa …

 • 1 40 02 ICT yhteispalvelut

  … Menot               ICT-yhteispalvelut – nettobudjetoituun talousarviokohtaan kirjataan kaupunginkanslian … ja laadukkaat työvälineet työskentelyn tueksi Talousarviokohdan menot koostuvat mm. ICT -palveluiden ja … virastot ja liikelaitokset) palvelupyyntöjen määrään. Talousarviokohdan tulot ja menot on muodostettu koostamalla …

 • 7 Henkilöstö

  … 36 300 ja ennustetaan olevan 37 200 vuoden 2020 lopussa. Talousarviovuonna 2021 henkilöstömäärä lisääntyy noin 2,3 … Vuokratyövoiman lisäksi Seurelta ostetaan palvelua talousarviovuonna muun muassa Apottiin liittyvänä … digi- ja etäpalvelut sekä henkilöstön työn tekemisen tavat. Talousarviovuonna tullaan keskittymään henkilöstön osaamisen …

 • 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika

  … 3,3 −27,5 2,9 2,9 −4,8 9,9 Menot   4,8 −2,3 1,4 1,5 0,3 4,1 Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … ja viestintä- ja markkinointipalvelut. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … kasvattaa paineita kunnallisen rahoituksen kasvattamiselle. Talousarviovuonna vahvistetaan ekosysteemin …

 • 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

  … suhteessa hankkeiden kustannuksiin ja siten talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate. … rahoittamat oman toimintansa kehittämishankkeet omiin talousarvioihinsa. Keskitetyllä määrärahalla varaudutaan … valmistelusta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Talousarviokohdan määrärahassa on varauduttu myös …

 • 3 Kaupunkiympäristön toimiala

  … −4,5 −0,7 0,9 0,9 1,9 2,3 Menot   4,3 −2,3 2,8 2,7 2,8 4,7 Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … johtamispalautteiden hyödyntämiseen ja esimieskoulutuksiin. Talousarvion 2021 tiivistelmä Talousarviokaudella jatketaan Helsingin yleiskaavan …

 • 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto

  … −43,1 10,0 33,3 33,3     Menot   13,0 −4,8 −1,7 −1,7 0,0   Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet Tarkastusvirasto … kilpailukykyisistä tehtäväsisällöistä ja palkkatasosta. Talousarvion vaikutusten arviointi Tarkastuslautakunnan … vuosittain hyväksymän arviointisuunnitelman puitteissa. Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet Sitovat …

 • 5 10 02 Toimeentulotuki

  … −17,5           Menot   7,9 0,7 2,7 2,7     Toimeentulotuen talousarviokohdan menot muodostuvat täydentävän ja … kustannuksista sekä pakolaisten kotouttamistuesta. Talousarviokohdan tulot muodostuvat valtion korvaamasta … −17,5           Menot   7,9 0,7 2,7 2,7     Toimeentulotuen talousarviokohdan menot muodostuvat täydentävän ja …

 • 5 10 04 Apotti

  … järjestelmä ja sen käyttöpalvelut hankitaan palveluna. Talousarviokohdalta maksetaan osakeyhtiölle kehitys- ja … alkaen päättyen lokakuussa 2028. Lisäksi talousarviokohdalta maksetaan Helsingin oman Apotti-tiimin … järjestelmä ja sen käyttöpalvelut hankitaan palveluna. Talousarviokohdalta maksetaan osakeyhtiölle kehitys- ja …

 • 8 03 Kadut ja liikenneväylät

  … 13 000 Ylitykset   480         8 03 Kadut ja liikenneväylät Talousarviossa vuodelle 2021 on varattu katujen ja … Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit Talousarviokohdalle on varattu vuodelle 2021 määrärahaa … 8 03 01 01 Uudisrakentaminen Katujen uudisrakentamiseen on talousarviossa vuodelle 2021 varattu määrärahaa …

 • 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

  …   −2,9 −1,9 0,0 0,0 −0,0 0 Menot   4,9 2,6 1,3 2,0 1,0 2,6 Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … osallisuus, hankintapalvelut sekä tukipalvelut. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … terveyspalvelujen määrärahojen kasvu ja tuottavuustavoite. Talousarvion lastensuojelun yksikkökustannuksen ennustetaan …

 • 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

  … 8050502 Muut hankinnat 5 142 7 700 6 935 5 500 3 341 3 096 Talousarviossa on käytettävissä vuodelle 2021 irtaimen … nämä palvelujen ostoina. Muutosta varten on perustettu talousarviokohta 8050105 ICT-yhteispalvelut, jossa … 8050502 Muut hankinnat 5 142 7 700 6 935 5 500 3 341 3 096 Talousarviossa on käytettävissä vuodelle 2021 irtaimen …

 • 7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta

  …   Tulot   −4,7 −3,7 −3,7 −4,0 −3,0 Menot   34,2     6,8 8,5 Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …   17,1 −14,6 −14,6 0,8 11,4 Menot   224,7 −250,0 −250,0     Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …   Tulot   −4,7 −3,7 −3,7 −4,0 −3,0 Menot   34,2     6,8 8,5 Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …

 • 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

  … 4,4 4,4 2,3 2,6 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohdan määrärahat sisältävät Helsingin … 4,4 4,4 2,3 2,6 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohdan määrärahat sisältävät Helsingin …

 • 8 06 Arvopaperit

  … käytettäväksi 299           Ylitykset             Talousarvioon on vuodelle 2021 varattu määrärahaa yhteensä … käytettäväksi 299           Ylitykset             Talousarvioon on vuodelle 2021 varattu määrärahaa yhteensä …

 • 8 07 Muu pääomatalous

  … Tanssin talon rakentamiseksi. Pääomitus tehdään talousarviokohdalta 8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi. … Tanssin talon rakentamiseksi. Pääomitus tehdään talousarviokohdalta 8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi. …

 • 7 01 Toiminnan rahoitus

  …         Tulot   3,7 0,2 0,2 1,1 1,8 Menot   −100,0         Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …         Tulot   3,7 0,2 0,2 1,1 1,8 Menot   −100,0         Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja …

 • 6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus

  … noin 83 miljoonaa euroa. Helsingin kaupunki on varannut talousarviossa 2021 määrärahoja seuraavien tytäryhteisöjen … ja säätiöille. Tytäryhteisöille asetettavat tulostavoitteet Talousarviossa on asetettu tytäryhteisökohtaisia … noin 83 miljoonaa euroa. Helsingin kaupunki on varannut talousarviossa 2021 määrärahoja seuraavien tytäryhteisöjen …

 • 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

  … 17,0 22,4 22,4 −10,8 −27,7 Menot   −36,9 −47,0 −47,0 −5,3   Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja … 17,0 22,4 22,4 −10,8 −27,7 Menot   −36,9 −47,0 −47,0 −5,3   Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja …

 • 2 Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö

  … useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalousarvioissa. Tukitoimenpiteillä pyrittiin turvaamaan … kohdistuva toimenpide oli vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettu, toisiaan täydentävistä … hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuksia korotetaan …

Talousarviokirjan 2021 kansikuva

Talousarvion 2021 tiivistelmä

Julkaistu 17.12.2020

Talousarvion tiivistelmä on lyhennelmä 9. joulukuuta 2020 kaupunginvaltuuston hyväksymästä Helsingin kaupungin talousarviosta. Tarkemmin talousarviosta ja sen valmistelun aikataulusta sivuilta: hel.fi/talousarvio. Talousarviokirja on luettavissa myös täällä Julkaisut-sivustolla. Talousarvion tiivistelmä toimii katsauksena…
Pyöräilijä Isoisänsillalla.

Tilinpäätös 2019

Julkaistu 17.9.2020

2.4.2 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu

… Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu eroaa … luvut on ilmoitettu tuhansina euroina) Helsingin kaupungin talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Toiminnan … rahavirta Tulorahoitus, 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeava 2019 Toteuma-% …

 • 2.4.2 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu eroaa … luvut on ilmoitettu tuhansina euroina) Helsingin kaupungin talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Toiminnan … rahavirta Tulorahoitus, 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeava 2019 Toteuma-% …

 • 2.2.2 Helsingin kaupungin talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu eroaa … vuotta suurempana. Edellä mainitut tulot toteutuivat myös talousarvioon nähden suurempina. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulot ylittivät talousarvion noin 12 miljoonalla eurolla johtuen kaupungin …

 • 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen

  … Tulot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … -800 Menot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … vuotta suurempana. Edellä mainitut tulot toteutuivat myös talousarvioon nähden suurempina. Kasvatuksen ja koulutuksen …

 • 2.3 Investointiosan toteutuminen

  … ilmoitettu tuhansina euroina) 8 Investointiosa 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … miljoonaa euroa. Investointimenoihin oli käytettävissä talousarviossa varatun 609,3 miljoonan euron ja … ylitysoikeuksien jälkeen yhteensä 778,9 miljoonaa euroa. Talousarvion lukutasoilla eniten investoitiin …

 • 2.2.3 Tuloslaskelmaosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

  … tuhansina euroina) 7 Tuloslaskelmaosa 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … 3 899 169 -11 857 7 343 7 01 Toiminnan rahoitus 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … 3 774 000 3 726 507 -47 493 0 7 01 01 Verotulot 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama …

 • 2.2.1 Helsingin kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu

  … summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % … summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % … summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % …

 • 2.4.1 Helsingin kaupungin rahoituslaskelman toteutumisvertailu

  … sillä erotuksella, että laskelma sisältää vertailun talousarviossa esitettyyn rahoituslaskelmaan. … rahavirta Tulorahoitus, 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma-% … 198 0 Investointien rahavirta , 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma-% …

 • 2.4.3 Rahoitusosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

  … on ilmoitettu tuhansina euroina) 9 Rahoitusosa 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … 99 000 -29 211 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … Antolainat asuntotuotantoon, KHN käytettäväksi 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama …

 • 1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

  … tulos oli 377 miljoonaa euroa ollen 94 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2018 tulos oli 386,8 miljoonaa … Vuoden 2019 tulos mahdollistui, kun toimintakate toteutui talousarviota parempana (96 miljoonaa euroa) toimintatulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi. Maan-, rakennusten- ja …

 • 1.3.2 Toiminnan rahoitus

  … kun vastaava käyttö vuonna 2018 oli 66,4 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan Projektialueiden esirakentaminen, Khn … 2018. Vuonna 2018 vastaava käyttö oli 44 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan Esirakentaminen, täyttötyöt, … käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2018 kohdistuivat talousarviokohtaan Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt. …

 • 5.3 Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus kaupungin talouteen

  … Liikelaitokset ja rahastot kaupungin kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Tuloslaskelma – … 376 976 Liikelaitokset ja rahastot kaupungin kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Rahoituslaskelma – … 374 … Liikelaitokset ja rahastot kaupungin kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Tuloslaskelma – …

 • 1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

  … myös merkittävimmistä riskeistään. Kaupunginvaltuuston talousarviossa asettamien sitovien ja muiden tavoitteiden … myös merkittävimmistä riskeistään. Kaupunginvaltuuston talousarviossa asettamien sitovien ja muiden tavoitteiden …

 • 1.6.4 Tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen

  … asetti osana konserniohjausta vuoden 2019 talousarviossa seuraaville tytäryhteisöille tavoitteita. … asetti osana konserniohjausta vuoden 2019 talousarviossa seuraaville tytäryhteisöille tavoitteita. …

Tilinpäätös 2019

Helsingin kaupungin tilinpäätös 2022

Julkaistu 16.3.2023

Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaan vuosi 2022 toteutui talousarviota parempana kasvaneen verokertymän ansiosta. Vuosikate oli 733 miljoonaa euroa. Kate oli 336 miljoonaa euroa talousarviota parempi, mutta jäi kuitenkin hieman edellisvuoden tasosta…
Tilinpäätös 2022.

Helsingin kaupungin tilinpäätöksen tiivistelmä 2022

Julkaistu 16.3.2023

Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaan vuosi 2022 toteutui talousarviota parempana kasvaneen verokertymän ansiosta. Vuosikate oli 733 miljoonaa euroa. Kate oli 336 miljoonaa euroa talousarviota parempi, mutta jäi kuitenkin hieman edellisvuoden tasosta…
Tilinpäätöksen tiivistelmä 2022.

Henkilöstöraportti 2021

Julkaistu 29.4.2022

Henkilöstösuunnittelu uudistui

… sivu Twitterissä Olemme tehneet henkilöstösuunnittelun ja talousarvion yhteydestä aiempaa näkyvämpää. Ennakoimme … hieman erilaisin määrittelyin. Nyt yhdenmukaistimme talousarviovalmistelussa käytettävät henkilöstötiedot. … eri foorumeilla. Toimme näkyväksi henkilöstösuunnittelun ja talousarviotyön yhteyden. Kaupungin palautumissuunnitelmassa …

 • Henkilöstösuunnittelu uudistui

  … sivu Twitterissä Olemme tehneet henkilöstösuunnittelun ja talousarvion yhteydestä aiempaa näkyvämpää. Ennakoimme … hieman erilaisin määrittelyin. Nyt yhdenmukaistimme talousarviovalmistelussa käytettävät henkilöstötiedot. … eri foorumeilla. Toimme näkyväksi henkilöstösuunnittelun ja talousarviotyön yhteyden. Kaupungin palautumissuunnitelmassa …

 • Mieli kuormittui poikkeusaikana

  … sillä työterveys­liikelaitoksen kilpailutus on kirjattu talousarvioehdotukseen. Kaupunginvaltuuston on määrä … sillä työterveys­liikelaitoksen kilpailutus on kirjattu talousarvioehdotukseen. Kaupunginvaltuuston on määrä …