141 tulosta sanalle "talousarvio"

Talousarvio 2022

Julkaistu 16.1.2022

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2021:34 Talousarvio 2022 on alla html-versiona. Kaksikielisenä PDF-tiedostona se löytyy täältä.
Talousarvio 2022 - Budget 2022

Tilinpäätös 2019

Julkaistu 17.9.2020

2.4.2 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu

… Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu eroaa … luvut on ilmoitettu tuhansina euroina) Helsingin kaupungin talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Toiminnan … rahavirta Tulorahoitus, 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeava 2019 Toteuma-% …

 • 2.4.2 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu eroaa … luvut on ilmoitettu tuhansina euroina) Helsingin kaupungin talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Toiminnan … rahavirta Tulorahoitus, 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeava 2019 Toteuma-% …

 • 2.2.2 Helsingin kaupungin talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu eroaa … vuotta suurempana. Edellä mainitut tulot toteutuivat myös talousarvioon nähden suurempina. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulot ylittivät talousarvion noin 12 miljoonalla eurolla johtuen kaupungin …

 • 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen

  … Tulot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … -800 Menot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … vuotta suurempana. Edellä mainitut tulot toteutuivat myös talousarvioon nähden suurempina. Kasvatuksen ja koulutuksen …

 • 2.3 Investointiosan toteutuminen

  … ilmoitettu tuhansina euroina) 8 Investointiosa 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … miljoonaa euroa. Investointimenoihin oli käytettävissä talousarviossa varatun 609,3 miljoonan euron ja … ylitysoikeuksien jälkeen yhteensä 778,9 miljoonaa euroa. Talousarvion lukutasoilla eniten investoitiin …

 • 2.2.3 Tuloslaskelmaosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

  … tuhansina euroina) 7 Tuloslaskelmaosa 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … 3 899 169 -11 857 7 343 7 01 Toiminnan rahoitus 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … 3 774 000 3 726 507 -47 493 0 7 01 01 Verotulot 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama …

 • 2.2.1 Helsingin kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu

  … summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % … summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % … summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % …

 • 2.4.1 Helsingin kaupungin rahoituslaskelman toteutumisvertailu

  … sillä erotuksella, että laskelma sisältää vertailun talousarviossa esitettyyn rahoituslaskelmaan. … rahavirta Tulorahoitus, 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma-% … 198 0 Investointien rahavirta , 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma-% …

 • 2.4.3 Rahoitusosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

  … on ilmoitettu tuhansina euroina) 9 Rahoitusosa 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … 99 000 -29 211 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … Antolainat asuntotuotantoon, KHN käytettäväksi 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama …

 • 1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

  … tulos oli 377 miljoonaa euroa ollen 94 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2018 tulos oli 386,8 miljoonaa … Vuoden 2019 tulos mahdollistui, kun toimintakate toteutui talousarviota parempana (96 miljoonaa euroa) toimintatulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi. Maan-, rakennusten- ja …

 • 1.3.2 Toiminnan rahoitus

  … kun vastaava käyttö vuonna 2018 oli 66,4 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan Projektialueiden esirakentaminen, Khn … 2018. Vuonna 2018 vastaava käyttö oli 44 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan Esirakentaminen, täyttötyöt, … käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2018 kohdistuivat talousarviokohtaan Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt. …

 • 5.3 Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus kaupungin talouteen

  … Liikelaitokset ja rahastot kaupungin kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Tuloslaskelma – … 376 976 Liikelaitokset ja rahastot kaupungin kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Rahoituslaskelma – … 374 … Liikelaitokset ja rahastot kaupungin kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Tuloslaskelma – …

 • 1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

  … myös merkittävimmistä riskeistään. Kaupunginvaltuuston talousarviossa asettamien sitovien ja muiden tavoitteiden … myös merkittävimmistä riskeistään. Kaupunginvaltuuston talousarviossa asettamien sitovien ja muiden tavoitteiden …

 • 1.6.4 Tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen

  … asetti osana konserniohjausta vuoden 2019 talousarviossa seuraaville tytäryhteisöille tavoitteita. … asetti osana konserniohjausta vuoden 2019 talousarviossa seuraaville tytäryhteisöille tavoitteita. …

Tilinpäätös 2019

Ympäristöraportti 2020

Julkaistu 28.5.2021

Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

… Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Vuoden 2020 talousarviossa oli 11 ympäristöasioihin liittyvää sitovaa … tavoitetta, joista kaikki toteutuivat. Taulukko 1. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet Tavoite Taho … saavutettiin tuloksella -6,4 %. … Vuoden 2020 talousarviossa oli 11 ympäristöasioihin liittyvää sitovaa …

 • Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

  … Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Vuoden 2020 talousarviossa oli 11 ympäristöasioihin liittyvää sitovaa … tavoitetta, joista kaikki toteutuivat. Taulukko 1. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet Tavoite Taho … saavutettiin tuloksella -6,4 %. … Vuoden 2020 talousarviossa oli 11 ympäristöasioihin liittyvää sitovaa …

 • Ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet

  … raportoidaan vuosittain. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeet, joissa … Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa sitovia ympäristötavoitteita. Vuonna 2020 … raportoidaan vuosittain. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeet, joissa …

Vehreä polku Vallisaaressa.

Talousarvioesitys 2023

Julkaistu 27.10.2022

Helsingin talousarvioesitys 2023 julkaistiin 27. lokakuuta. Helsingin kaupunkistrategian panostukset palveluiden kehittämiseen kasvattavat aiempaa enemmän kaupungin toimintamenoja ensi vuonna. Samaan aikaan verotulojen kasvu on poikkeuksellisen epävarmalla pohjalla. Syynä tähän on sosiaali-…
TAE2023 kansi.

Helsingin talousarviotiivistelmä 2023

Julkaistu 27.10.2022

Helsingin vuoden 2023 talousarvioehdotuksen tiivistelmä käy läpi kaupungin ensi vuoden taloutta eri toimialojen ja investointien näkökulmasta. Helsingin talousarviotiivistelmä 2023 (PDF)
Talousarviotiivistelmän kansi.

Henkilöstöraportti 2021

Julkaistu 29.4.2022

Henkilöstösuunnittelu uudistui

… sivu Twitterissä Olemme tehneet henkilöstösuunnittelun ja talousarvion yhteydestä aiempaa näkyvämpää. Ennakoimme … hieman erilaisin määrittelyin. Nyt yhdenmukaistimme talousarviovalmistelussa käytettävät henkilöstötiedot. … eri foorumeilla. Toimme näkyväksi henkilöstösuunnittelun ja talousarviotyön yhteyden. Kaupungin palautumissuunnitelmassa …

 • Henkilöstösuunnittelu uudistui

  … sivu Twitterissä Olemme tehneet henkilöstösuunnittelun ja talousarvion yhteydestä aiempaa näkyvämpää. Ennakoimme … hieman erilaisin määrittelyin. Nyt yhdenmukaistimme talousarviovalmistelussa käytettävät henkilöstötiedot. … eri foorumeilla. Toimme näkyväksi henkilöstösuunnittelun ja talousarviotyön yhteyden. Kaupungin palautumissuunnitelmassa …

 • Mieli kuormittui poikkeusaikana

  … sillä työterveys­liikelaitoksen kilpailutus on kirjattu talousarvioehdotukseen. Kaupunginvaltuuston on määrä … sillä työterveys­liikelaitoksen kilpailutus on kirjattu talousarvioehdotukseen. Kaupunginvaltuuston on määrä …

Maailman toimivin kaupunki -strategian yhteenveto

Julkaistu 1.6.2021

Kaupunkistrategian yhteenvetoon on koottu keskeiset onnistumiset, kehityskohteet ja opit strategiakaudelta 2017 – 2021 perustuen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden ja mittareiden toteumiin. Yhteenveto pohjautuu kaupunginvaltuustolle 4.-5.2.2021 seminaariin valmisteltuun arviointiin.

9. Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

… lainakanta per asukas oli 1 502 euroa, josta vuoden 2021 talousarvion mukaisella lainkannan lisäyksellä noustaan 1759 … (0,5 % vuotuinen tuottavuuskasvu) ei vuosittaisissa talousarvioissa pidetty kiinni. Koko kaupungin … ja tuottavuuden mittarit ovat vielä osin puutteellisia. Talousarvioprosessia on kehitetty kaupunginkanslian ja …

 • 9. Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

  … lainakanta per asukas oli 1 502 euroa, josta vuoden 2021 talousarvion mukaisella lainkannan lisäyksellä noustaan 1759 … (0,5 % vuotuinen tuottavuuskasvu) ei vuosittaisissa talousarvioissa pidetty kiinni. Koko kaupungin … ja tuottavuuden mittarit ovat vielä osin puutteellisia. Talousarvioprosessia on kehitetty kaupunginkanslian ja …

 • 8. Uudistuvat palvelut

  … ja määritelty kaupunkiyhteiset hyte-tavoitteet 2021 talousarviossa. Tavoite mieltää koko kaupunki oppimisen ja … käytännönläheistä kansainvälistä yhteistyötä. Vuoden 2021 talousarvioon kirjattiin ensimmäistä kertaa hyvinvoinnin ja … ja määritelty kaupunkiyhteiset hyte-tavoitteet 2021 talousarviossa. Tavoite mieltää koko kaupunki oppimisen ja …

 • 4. Tiivistelmä keskeisistä opeista ja kehityskohteista

  … kasvu on ollut strategiatavoitetta suurempaa ja talousarviot ovat ylittäneet tavoitetason jo päätöshetkellä. … kasvu on ollut strategiatavoitetta suurempaa ja talousarviot ovat ylittäneet tavoitetason jo päätöshetkellä. …

 • 6. Maailman toimivin kaupunki

  … tulee huomioida toiminnan kehittämisessä sekä toimialojen talousarvioesitysten ja käyttösuunnitelmien laadinnassa … tulee huomioida toiminnan kehittämisessä sekä toimialojen talousarvioesitysten ja käyttösuunnitelmien laadinnassa …

Keskustakirjasto Oodi ilmasta kuvattuna.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma

Julkaistu 3.2.2021

Helsingissä asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laadittava asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma). AM-ohjelma 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2020. Yhtenä painopisteenä on kaupungin tasapainoinen kehittäminen ja uudistaminen siten, että…

Johdanto

… kehittymiseen vuosikymmenien ajan. Lakisääteisestä talousarvion liitteestä asunto-ohjelmat ovat muotoutuneet … kehittymiseen vuosikymmenien ajan. Lakisääteisestä talousarvion liitteestä asunto-ohjelmat ovat muotoutuneet …

Kerrostaloja Kuninkaantammessa 2020

Talousarvion 2021 tiivistelmä

Julkaistu 17.12.2020

Talousarvion tiivistelmä on lyhennelmä 9. joulukuuta 2020 kaupunginvaltuuston hyväksymästä Helsingin kaupungin talousarviosta. Tarkemmin talousarviosta ja sen valmistelun aikataulusta sivuilta: hel.fi/talousarvio. Talousarviokirja on luettavissa myös täällä Julkaisut-sivustolla. Talousarvion tiivistelmä toimii katsauksena…
Pyöräilijä Isoisänsillalla.