9 Rahoitusosa

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 110 455374 772174 009174 009335 110331 430
Menot 87 731303 20399 10099 10084 60094 600
Netto22 72571 56974 90974 909250 510236 830
Ylitykset       
Muutos, %       
Tulot  239,3−53,6−53,692,6−1,1
Menot  245,6−67,3−67,3−14,611,8

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus 

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 110 455374 772174 009174 009335 110331 430
Menot 87 731303 20399 10099 10084 60094 600
Netto22 72571 56974 90974 909250 510236 830
Ylitykset       
Muutos, %       
Tulot  239,3−53,6−53,692,6−1,1
Menot  245,6−67,3−67,3−14,611,8
9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 18 85417 72616 30016 30014 10013 000
Menot  3 0008 0008 0003 0003 000
Netto18 85414 7268 3008 30011 10010 000
Ylitykset       
Muutos, %       
Tulot  −6,0−8,0−8,0−13,5−7,8
Menot   166,7166,7−62,5 
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 91 602242 04657 70957 70971 01068 430
Menot 21 894314 45051 10051 10031 60031 600
Netto69 708−72 4046 6096 60939 41036 830
Ylitykset       
Muutos, %       
Tulot  164,2−76,2−76,223,0−3,6
Menot  1 336,3−83,7−83,7−38,2 

Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja lainanlyhennykset alakohdittain:

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
9010252 Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset       
9010254 Muiden antolainojen lyhennykset 27 3384 8655 3705 3708 7306 550
9010255 Helsingin Energian lainojen lyhennykset 20 60020 60020 60020 60020 60020 600
9010257 Helsingin Sataman lainojen lyhennykset 19 60019 600    
9010258 HKL:n lainojen lyhennykset 14 210167 6652 5002 5002 5002 500
9010259 Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset 1 7341 4771 4001 4001 000600
9010260 HSY lainojen lyhennykset 8 1208 1208 1208 12018 46118 461
9010261 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n lainojen lyhennykset   19 71919 71919 71919 71919 719
Menot       
9010201 Lainojen myöntäminen kouluille 3 2467 00016 50016 5007 0007 000
9010202 Muut koululainat 30 0003 0003 0003 0003 000
9010204 Lainat sosiaaliseen asuntotuotantoon 901 5001 5001 5001 5001 500
9010205 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten 3050100100100100
9010221 Liikelaitosten lainat       
9010222 Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi 1 4781 800    
9010233  Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille 17 05085 90030 00030 00020 00020 000
9010235 Lainat vapaapalokunnille  200    
9010236 Lainat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle  188 000    
9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot  115 000100 000100 000250 000250 000
Menot 65 837−14 24740 00040 00050 00060 000
Netto−65 837129 24760 00060 000200 000190 000
Ylitykset       
Muutos, %       
Tulot   −13,0−13,0150,0 
Menot  −121,6−380,8−380,825,020,0