Investointiosa

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 30 68918 21473 25073 25022 25021 250
Menot 644 235785 106785 195815 318759 896728 565
Netto−613 546−766 892−711 945−742 068−737 646−707 315
Ylitykset  353 095    
Muutos, %       
Tulot  −40,7302,2302,2−69,6−4,5
Menot  21,90,03,8−6,8−4,1

Investointiosan kokonaisinvestoinnit vuonna 2023 ovat 815,3 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuonna 2024 kokonaisinvestointitaso on 759,9 miljoonaa euroa ja 728,6 miljoonaa vuonna 2025.