Tuloslaskelmaosa

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tuloslaskelma 2021–2025 

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toimintatulot       
Myyntitulot    70 06171 05772 778
Maksutulot    88 18387 16385 417
Tuet ja avustukset    5 5005 5005 500
Muut toimintatulot    24 25624 28124 306
  Josta vuokratulot    13 38313 40813 433
Toimintatulot    188 000188 000188 000
Valmistus omaan käyttöön       
Toimintamenot       
Palkat    −677 166−680 472−682 627
Henkilösivumenot    −201 752−202 619−203 265
Palvelujen ostot    −1 512 994−1 485 584−1 564 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    −59 284−61 815−61 917
Avustukset    −62 140−62 140−62 140
Muut menot    −254 295−366 700−366 810
  Josta vuokramenot    −118 710−118 800−118 910
Toimintamenot    −2 767 631−2 859 330−2 941 330
Toimintakate    −2 579 631−2 671 330−2 753 330
Valtion rahoitus    2 592 3012 684 0002 766 000
Rahoitustulot ja -menot       
Korkotulot       
Muut rahoitustulot       
Korkomenot       
Muut rahoitusmenot       
Vuosikate    12 67012 67012 670
Poistot    −16 000−16 000−16 000
Satunnaiset erät       
Tilikauden tulos    −3 330−3 330−3 330
Poistoeron Muutos, %       
Varausten Muutos, %       
Rahastojen Muutos, %       
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)    −3 330−3 330−3 330

Tuloslaskelmaosa 

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot   2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Menot       
Netto  2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Muutos, %       
Tulot     3,53,1
Menot       

7 01 Toiminnan rahoitus 

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot   2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Menot       
Netto  2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Muutos, %       
Tulot     3,53,1
Menot       
7 01 04 Valtion rahoitus 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot   2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Menot       
Netto  2 592 3012 592 3012 684 0002 766 000
Muutos, %       
Tulot     3,53,1
Menot