4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä 29 56635 83233 69435 81435 81436 83537 948
Menot yhteensä 269 292278 976279 389284 854303 834310 655318 092
Ylitysoikeus        
Toimintakate −239 726−243 144−245 696−249 040−268 020−273 821−280 144
Poistot 14 16711 68311 6839 4939 4938 8099 561
Tilikauden tulos −253 893−254 827−257 379−258 532−277 512−282 629−289 706
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −253 893−254 827−257 379−258 532−277 512−282 629−289 706
Muutos, %        
Tulot  21,2−6,0−0,0−0,02,83,0
Menot  3,60,12,18,92,22,4

Vuoden 2023 menot ja toimintakate eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien menojen ja toimintakatteen kanssa vuokramallin uudistuksesta ja Helsingin taidemuseon (HAM) säätiöittämisestä johtuen.