5 10 02 HUS-yhtymä

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä        
Menot yhteensä 689 441731 820732 600767 000767 000782 340797 987
Toimintakate −689 441−731 820−732 600−767 000−767 000−782 340−797 987
Poistot        
Tilikauden tulos −689 441−731 820−732 600−767 000−767 000−782 340−797 987
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −689 441−731 820−732 600−767 000−767 000−782 340−797 987
Muutos, %        
Tulot        
Menot  6,10,14,84,82,02,0

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla mukaisesti HUS-yhtymä on perustettu Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisellä sopimuksella (perussopimus). Perussopimus hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 27.4.2022. Perussopimuksessa määriteltiin muun muassa HUS-yhtymän rakenne, hallintomuoto, hallituksen kokoonpano, omistajaohjauksen rakenne ja rahoitusmalli. HUS-yhtymän rahoitus tulee Helsingin kaupungilta sekä Uudenmaan hyvinvointialueilta. Yhtymäkokous päättää HUS-yhtymän talousarviosta. Tällä talousarviokohdalla esitetään Helsingin kaupungin HUS-yhtymälle kohdentama rahoitus, rahoituksen kohdentamista voidaan tarkentaa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan tulosbudjetissa yhtymäkokouksen talousarviopäätökseen perustuen.