7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 199 859130 284159 764159 764149 569149 824
Menot 13 17416 00026 00026 00025 70031 960
Netto186 686114 284133 764133 764123 869117 864
Muutos, %       
Tulot  −34,822,622,6−6,40,2
Menot  21,562,562,5−1,224,4
7 02 01 Korot kaupunginkanslian käytettäväksi 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 73 44275 12381 34681 34680 02176 652
Menot 12 63214 50024 50024 50024 20030 460
Netto60 81060 62356 84656 84655 82146 192
Muutos, %       
Tulot  2,38,38,3−1,6−4,2
Menot  14,869,069,0−1,225,9

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
7020154 Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot 4 2733 9655 0005 0005 0004 000
7020155 Muiden antolainojen korot 3 8576152 0002 0001 5001 200
7020156 Rakennusaikaisen luoton korot 768750925925950950
7020159 Muut korot 1 3022 0006 2496 2496 7496 749
7020164 Helsingin Energian lainojen korot 18 43317 66016 37216 37215 60014 570
7020166 Helsingin Sataman lainojen korot 7 2196 4685 8805 8805 8805 880
7020167 HKL:n lainojen korot 2 1603662 9032 9033 2033 453
7020168 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainojen korot 35 42934 99934 56834 56834 00133 022
7020169 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy lainojen korot  8 3007 4497 4497 1386 828
Menot       
7020101 Ottolainojen korot 11 62111 70019 00019 00020 70026 700
7020102 Tilapäisluoton ja maksuliiketilien korot 1 0112 8005 5005 5003 5003 760
7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 110 15243 47069 94069 94061 11063 280
Menot 5421 5001 5001 5001 5001 500
Netto109 61041 97068 44068 44059 61061 780
Muutos, %       
Tulot  −60,560,960,9−12,63,6
Menot  176,7    

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
7020255 Muut rahoitustulot 680500500500500500
7020256 Osingot 90 51142 97069 27069 27060 27062 270
7020257 HKL:n infratulo 18 9610    
7020258 Takauspalkkiot   170170340510
Menot       
7020204 Muut rahoitusmenot 5421 5001 5001 5001 5001 500
7 02 04  Peruspääomien tuotot 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 16 26611 6918 4788 4788 4389 892
Menot       
Netto16 26611 6918 4788 4788 4389 892
Muutos, %       
Tulot  −28,1−27,5−27,5−0,517,2
Menot       

Peruspääomien tuotot jakaantuvat seuraavasti

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
7020404 HKL:n peruspääoman tuotto 8 4423 7953 3773 3773 3773 377
7020405 HSL-peruspääoman tuotto  7272727272
7020406 HSY-peruspääoman tuotto 1 4551 4552 9092 9092 9094 363
7020407 HUS-peruspääoman tuotto 4 2494 2490000
7020408 Palvelukeskuksen peruspääoman tuotto 808080808080
7020411 Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto 565656565656
7020413 Työterveys Helsingin peruspääoman tuotto 40404040  
7020414 Staran peruspääoman tuotto 1 9441 9441 9441 9441 9441 944