3 10 01 Kaupunkirakenne

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä 430 061421 844421 854448 157448 162435 962432 762
Menot yhteensä 162 653160 845171 517158 537162 837167 483172 338
Ylitysoikeus        
Toimintakate 267 408260 999250 337289 620285 325268 479260 424
Poistot 122 962110 500112 000112 000112 000112 000112 000
Tilikauden tulos 144 446150 499138 337177 620173 325156 479148 424
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 144 446150 499138 337177 620173 325156 479148 424
Muutos, %        
Tulot  −1,90,06,26,2−2,7−0,7
Menot  −1,16,6−1,41,22,92,9
Suorite- ja taloustavoitteet - Prestationsmål och ekonomiska mål
Suoritteet 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Suoritetavoitteet       
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään 252256262275285300
Tehokkuus/taloudellisuus       
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas 58,160,056,054,052,050,0
Toiminnan laajuustiedot       
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala
(brutto, k-m2, 5 v. ka.)
1 440 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 000
Suunnitellut  baana- ja pyöräliikenteen
pääväyläkilometrit,  km  
(kaupunkiympäristölautakunnan
hyväksymä katusuunnitelma ) 
101010101010
Rakennetut
pyöräpysäköintipaikkojen lkm 
1 000600600900900900
Ylläpidettävä katuala, ha 2 1552 1672 1652 1732 1792 191
Kunnossapidettävät sillat, m² 336 984343 999346 806346 806346 806346 806
Yleiset käymälät, kpl 505252515253
Rakennetut puistot, ha 942941925933940945
Henkilöstösuunnitelma 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Henkilöstön käyttö       
Henkilöstön määrä 663690690686686686
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) 593658658675675675
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut 
Tuottavuusmittari 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2021 = 100 103,5101,497,1100,7104,7107,0
Yksikkökustannusten kehitys 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto) 7,468,148,168,348,368,62
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala / m2 32,6733,1634,4436,0833,8734,36
Katujen ylläpidon kustannukset / m2 3,332,993,573,023,033,10
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2 2,212,202,242,402,372,43
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto) 2,9 %9,1 %0,2 %2,5 %0,2 %3,1 %
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala / m27,8 %1,5 %3,8 %8,8 %−6,1 %1,4 %
Katujen ylläpidon kustannukset / m2 17,3 %−10,2 %19,4 %1,0 %0,3 %2,3 %
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2 1,4 %−0,5 %1,8 %9,1 %−1,2 %2,5 %
Tilankäytön mittarit 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tilan käyttö       
Tilat       
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään