3 10 01 Stadsstruktur

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt430 061421 844421 854448 157448 162435 962432 762
Utgifter sammanlagt162 653160 845171 517158 537162 837167 483172 338
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag267 408260 999250 337289 620285 325268 479260 424
Avskrivningar122 962110 500112 000112 000112 000112 000112 000
Räkenskapsperiodens resultat144 446150 499138 337177 620173 325156 479148 424
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)144 446150 499138 337177 620173 325156 479148 424
Förändring, %       
Inkomster −1,90,06,26,2−2,7−0,7
Utgifter −1,16,6−1,41,22,92,9
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestationer                                                                                                        
20212022Prognos
2022
202320242025
Prestationsmål      
Externa markarrenden, mn €, minst252256262275285300
Effektivitet/lönsamhet      
Utomhusbelysningens energiförbrukning, kWh/invånare 58,160,056,054,052,050,0
Verksamhetens omfattning      
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)1 440 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 000
Planerade huvudledskilometer för pendlingsstråk och cykelåkning, km (gatuplan godkänd av stadsmiljönämnden)101010101010
Byggda cykelparkeringsplatser, antal1 000600600900900900
Gatumark som ska underhållas, ha2 1552 1672 1652 1732 1792 191
Broar som ska underhållas m² 336 984343 999346 806346 806346 806346 806
Allmänna toaletter, st.505252515253
Anlagda parker, ha942941925933940945
Personalplan                                                                                                      
20212022Prognos
2022
202320242025
Användning av personal      
Antal anställda663690690686686686
Årsverken (egen personal)593658658675675675
Nyckeltal som beskriver produktiviteten                                                                                                           
Produktivitetsmätare                                                                                                         
20212022Prognos
2022
202320242025
Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 100103,5101,497,1100,7104,7107,0
Utveckling i kostnaderna per enhet                                                                                                  
20212022Prognos
2022
202320242025
Kostnader / våningsyta i justerade detaljplaneförslag (brutto)7,468,148,168,348,368,62
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala -Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits32,6733,1634,4436,0833,8734,36
Kostnaderna för underhållet av gator / m23,332,993,573,023,033,10
Kostnader för underhåll av parker och specialobjekt / m22,212,202,242,402,372,43
Ändring i procent i enhetskostnaderna                                                                                            
20212022Prognos
2022
202320242025
Kostnader / våningsyta i justerade detaljplaneförslag (brutto)2,9 %9,1 %0,2 %2,5 %0,2 %3,1 %
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala -Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits7,8 %1,5 %3,8 %8,8 %−6,1 %1,4 %
Kostnaderna för underhållet av gator / m217,3 %−10,2 %19,4 %1,0 %0,3 %2,3 %
Kostnader för underhåll av parker och specialobjekt / m21,4 %−0,5 %1,8 %9,1 %−1,2 %2,5 %
Mätare för lokalanvändningen
20212022Prognos
2022
202320242025
Lokalanvändning      
Lokaler, m2      
Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder