7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster4 159 0944 135 5002 146 0002 146 0001 957 8002 060 500
Utgifter      
Netto4 159 0944 135 5002 146 0002 146 0001 957 8002 060 500
Förändring, %      
Inkomster −0,6−48,1−48,1−8,85,2
Utgifter      
7 01 01 Skatteinkomster
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster3 828 7493 770 0001 960 0001 960 0001 740 0001 810 000
Utgifter      
Netto3 828 7493 770 0001 960 0001 960 0001 740 0001 810 000
Förändring, %      
Inkomster −1,5−48,0−48,0−11,24,0
Utgifter      

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
7010101 Kommunalskatt2 821 1152 950 0001 140 0001 140 000970 0001 010 000
7010102 Samfundsskatt726 897520 000520 000520 000460 000480 000
7010103 Fastighetsskatt280 737300 000300 000300 000310 000320 000
7 01 03 Statsandelar
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster330 345365 500186 000186 000217 800250 500
Utgifter      
Netto330 345365 500186 000186 000217 800250 500
Förändring, %      
Inkomster 10,6−49,1−49,117,115,0
Utgifter