7 Resultaträkningsdelen

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster4 360 8704 266 3842 305 7642 305 7642 107 3692 210 324
Utgifter13 53016 00026 00026 00025 70031 960
Netto4 347 3404 250 3842 279 7642 279 7642 081 6692 178 364
Förändring, %      
Inkomster −2,2−46,0−46,0−8,64,9
Utgifter 18,362,562,5−1,224,4