10. Byggprogrammet för stadsförnyelseområden och stora trafikprojekt 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt Innehåll  Stadsdel Kostnads-
prognos
mn
Tidpunkt
för planering
och
byggandet
Tidigare
 andvändning
mn
BDGF
2023
mn
EPF
2024
mn
EPF
2025
mn
8 09 STADSFÖRNYELSE, till stadsmiljönämndens disposition        
8 09 01 Malmgård-Gamlas        
GrundberedningGrundberedningKårböle -2032 0,13,10,6
Flyttning av en gasledning vid NaboängsvägenGrundberedningKårböle1,22022-20230,21,00,00,0
Gator i Kådvägens områdeNybyggnadKårböle2,62022-20280,40,70,70,2
Parker i Kådvägens områdeNybyggnadKårböle1,32022-20270,20,10,60,0
Förbättrande av trivseln i stationsomgivningarna i Gamlas och MalmgårdOmbyggnadKårböle1,32021-20250,80,10,40,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro     0,80,00,4
Projekt sammanlagt 8 09 01     2,84,81,2
8 09 02 Malm        
GrundberedningGrundberedningMalm10,02021-20320,00,40,51,0
Gamla Helsingevägens område, gator NybyggnadMalm4,02021-20260,31,00,80,4
Ombyggnad av Övre Malms torgOmbyggnadMalm1,52023-20250,00,10,60,6
Lekparken Filpus, parkerOmbyggnadMalm1,02022-20230,10,50,40,0
Stickelbackaparken, bro nr 4NybyggnadMalm3,02020-20230,50,50,00,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro     1,40,92,2
Projekt sammanlagt 8 09 02     3,43,24,2
8 09 03 Mellungsbacka        
GrundberedningGrundberedningMellungsby11,32021-20310,50,41,22,0
Gårdsbacka köpcentrum, gatorNybyggnadMellungsby5,02024-20310,00,00,10,1
Spårvägsprojektet i VandaNybyggnadMellungsby10,02022-20280,10,22,02,0
Mellungsbacka centrum, gatorNybyggnadMellungsby4,02023-20270,00,00,20,2
Stensböle näridrottsplatsNybyggnadMellungsby2,02021-20250,21,50,50,3
Lekparken MellungsbackaOmbyggnadMellungsby1,22021-20230,40,40,00,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro     0,40,02,0
Projekt sammanlagt 8 09 03     2,94,06,6
         
8 10 STORA TRAFIKPROJEKT, till stadsmiljönämndens disposition        
8 10 01 Kronbroarna    
BasprojektNybyggnadOlika stadsdelar 2021-2031 28,015,69,6
Sammanhängande grundberedningNybyggnadOlika stadsdelar 2021-2031 16,625,613,7
Sammanhängande gator och trafiklederNybyggnadOlika stadsdelar 2019-2031 31,033,319,2
Projekt sammanlagt 8 10 01     75,674,542,5
8 10 02 Spårvägen från Fiskehamnen till Böle        
Sammanhängande grundberedningNybyggnadOlika stadsdelar 2021-2024 2,90,40,0
Sammanhängande gator och trafiklederNybyggnadOlika stadsdelar 2021-2024 40,68,21,5
Projekt sammanlagt 8 10 02     43,58,61,5
8 10 03 Sörnästunneln        
Första fasen av tunnelnNybyggnad  2021-2024 20,58,70,8
Projekt sammanlagt 8 10 02     20,58,70,8