2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2023 års budget

 Sammanslutningens namn2023 
5Social-, hälsovårds, och räddningssektorn 
 ADHD-förbundet rf66
 Förbundet Utvecklingshämning ry 500
 Centralförbundet för Barnskydd rf150
 Presidents institute APS4 500
 Sosiaalilääketieteen yhdistys45
 Spacent Oy2 600
 Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE– Finlands social och hälsa rf2 000
 Helsingfors Räddningsförbund rf8 500