Helsingfors

Resultaträknings- och finansieringskalkyl

Helsingfors resultaträkning 2021-2025

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Verksamhetsintäkter      
Försäljningsinkomster351 440287 054296 412343 974357 314360 744
Avgiftsinkomster208 111208 977216 132181 424181 185180 287
Understöd och bidrag234 99430 241130 01833 39936 07432 814
Övriga verksamhetsintäkter530 121514 252514 415544 980551 939569 071
Varav hyresinkomster386 941383 439372 333396 380426 918463 577
Verksamhetsintäkter1 324 6651 040 5241 156 9761 103 7761 126 5111 142 917
Tillverkning för eget bruk146 576154 452128 728134 531135 860134 183
Omkostnader      
Löner−1 545 706−1 524 099−1 544 820−1 618 302−1 641 432−1 669 407
Lönebikostnader−416 142−415 783−420 032−449 753−457 258−463 471
Köp av tjänster−2 247 332−2 269 812−2 304 242−2 286 471−2 289 511−2 377 654
Material, förnödenheter och varor−245 958−206 602−211 431−224 808−231 617−235 052
Understöd−323 679−343 127−301 756−311 711−316 599−319 198
Övriga utgifter−248 253−281 797−372 146−415 414−560 629−576 863
Varav hyreutgifter−227 911−234 113−196 852−213 254−225 701−239 871
Omkostnader−5 027 070−5 041 221−5 154 427−5 306 458−5 497 046−5 641 644
Verksamhetsbidrag−3 555 828−3 846 245−3 868 723−4 068 151−4 234 674−4 364 545
Skatteintäkter3 828 7493 770 0004 050 0001 960 0001 740 0001 810 000
Statsandelar330 345365 500374 000186 000217 800250 500
Statlig finansiering   2 592 3012 684 0002 766 000
Finansieringsinkomster och -utgifter      
Ränteinkomster73 14477 40577 41885 22083 52879 098
Övriga finansieringsinkomster97 02849 24635 27472 92164 09167 715
Ränteutgifter−15 768−17 273−16 981−27 809−27 509−33 769
Övriga finansieringsutgifter−594−1 500−1 533−1 512−1 512−1 512
Årsbidrag757 075397 133649 456798 970525 723573 487
Avskrivningar−408 494−369 841−378 223−378 623−385 502−393 886
Extraordinära poster1 000 60 000   
Räkenskapsperiodens resultat349 58127 292331 233420 346140 222179 601
Förändring i avskrivningsdifferens3 67115 78214 1662 5912 5912 591
Förändring i reserveringar  1 617   
Förändring av fonder3 412600200   
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)356 66343 674347 216422 937142 813182 192

Helsingfors resultaträkning 2023 specifierad

1 000 €Staden
exkl. affärsverk,
fonder och social-,
hälsovårds- och
räddningssektorn
 Affärsverk
och fonder
Social-,
hälsovårds-
och räddnings-
sektorn 
 Sammanlagt inkl. 
interna
poster
 Sammanlagt,
exkl. 
interna
poster
Verksamhetsintäkter     
Försäljningsinkomster220 880403 89270 061694 832343 974
Avgiftsinkomster92 52172088 183181 424181 424
Understöd och bidrag30 1046 5125 50042 11533 399
Övriga verksamhetsintäkter1 083 0176 60624 2561 113 879544 980
Varav hyresinkomster944 1374 16013 383961 680396 380
 1 426 522417 730188 0002 032 2511 103 776
Tillverkning för eget bruk13 110121 421 134 531134 531
Omkostnader     
Löner−812 301−128 835−677 166−1 618 302−1 618 302
Lönebikostnader−216 834−31 167−201 752−449 753−449 753
Köp av tjänster−871 863−247 358−1 512 994−2 632 215−2 286 471
Material, förnödenheter och varor−115 550−58 733−59 284−233 568−224 808
Understöd−251 268−7 020−62 140−320 427−311 711
Övriga utgifter−698 105−28 269−254 295−980 668−415 414
Varav hyreutgifter−633 694−26 102−118 710−778 506−213 254
Omkostnader−2 965 920−501 382−2 767 631−6 234 933−5 306 458
Verksamhetsbidrag−1 526 28937 769−2 579 631−4 068 151−4 068 151
Skatteintäkter1 960 000  1 960 0001 960 000
Statsandelar186 000  186 000186 000
Statlig finansiering  2 592 3012 592 3012 592 301
Finansieringsinkomster och -utgifter     
Ränteinkomster81 3466 777 88 12385 220
Övriga finansieringsinkomster78 418  78 41872 921
Ränteutgifter−24 500−6 212 −30 712−27 809
Övriga finansieringsutgifter−1 500−5 510 −7 010−1 512
Årsbidrag753 47632 82412 670798 970798 970
Avskrivningar−325 668−36 955−16 000−378 623−378 623
Extraordinära poster     
Räkenskapsperiodens resultat427 807−4 131−3 330420 346420 346
Förändring i avskrivningsdifferens 2 591 2 5912 591
Förändring i reserveringar     
Ökning av fonder     
Minskning av fonder     
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)427 807−1 540−3 330422 937422 937

Helsingfors finansieringskalkyl 2021-2025

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Kassaflöde från verksamheten      
Inkomstfinansiering      
Årsbidrag757 075397 133649 456798 970525 723573 487
Extraordinära poster1 000 60 000   
Korrektivposter i inkomstfinansiering−114 632−107 150−107 120−115 540−91 090−70 510
Kassaflöde från investeringar      
Investeringsutgifter−889 557−873 503−876 085−905 549−845 094−838 954
Finansieringsandelar I investeringsutgifter28 6099 2149 2149 30415 02314 000
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva127 738110 000109 803174 25094 25073 250
Kassaflöde från verksamheten och investerningar−89 768−464 306−154 732−38 565−301 188−248 727
Kassaflöde från finansieringen      
Förändringar i utlåningen      
Ökningar i lånefordringar−92 099−345 450−130 995−87 400−64 400−64 400
Minskningar i lånefordringar106 566103 595121 43085 48497 03693 616
Förändringar i lånen      
Ökning av långfristiga lån 115 000115 000100 000250 000250 000
Minskning av långfristiga lån −78 922−78 083−150 163−51 953−61 953−71 953
Förändring av eget kapital      
Övriga förändringar i likviditeten−18 038−14 834−8 094512−1 059−1 228
Kassaflöde från finansieringen−82 493−219 772−52 82246 643219 624206 035
Effekt på likviditeten−172 261−684 078−207 5548 078−81 564−42 692

Helsingfors finansieringskalkyl 2023 specifierad

1 000 €Staden
exkl. affärsverk, fonder och social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Affärsverk och fonderSocial-, hälsovårds- och räddningssektornSammanlagt, inkl.interna posterSammanlagt, exkl.interna poster
Kassaflöde i verksamheten     
Inkomstfinansiering     
Årsbidrag753 47632 82412 670798 970798 970
Extraordinära poster     
Korrektivposter i inkomstfinansiering−115 540  −115 540−115 540
Kassaflöde för investeringarnas del     
Investeringsutgifter−815 318−77 902−12 329−905 549−905 549
Finansieringsandelar i investeringsutgifter9 000 3049 3049 304
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva174 250  174 250174 250
Verksamhetens och investerningars kassaflöde5 868−45 078645−38 565−38 565
Kassaflöde för finansieringens del     
Förändringar i utlåningen     
Ökningar i lånefordringar−59 100−26 500−1 800−87 400−87 400
Minskningar i lånefordringar74 00913 67530087 98485 484
Förändringar i lånen     
Ökning av långfristiga lån100 000  100 000100 000
Minskning av långfristiga lån−40 000−14 453 −54 453−51 953
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån     
Förändring av eget kapital     
Övriga förändringar i likviditeten−50 29450 806 512512
Kassaflöde för finansieringens del24 61523 528−1 50046 64346 643
Effekt på likviditeten30 483−21 550−8558 0788 078