Helsinki

Tulos- ja rahoituslaskelmat 

Helsingin tuloslaskelma 2021-2025 

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toimintatulot       
Myyntitulot 351 440287 054296 412343 974357 314360 744
Maksutulot 208 111208 977216 132181 424181 185180 287
Tuet ja avustukset 234 99430 241130 01833 39936 07432 814
Muut toimintatulot 530 121514 252514 415544 980551 939569 071
  Josta vuokratulot 386 941383 439372 333396 380426 918463 577
Toimintatulot 1 324 6651 040 5241 156 9761 103 7761 126 5111 142 917
Valmistus omaan käyttöön 146 576154 452128 728134 531135 860134 183
Toimintamenot       
Palkat −1 545 706−1 524 099−1 544 820−1 618 302−1 641 432−1 669 407
Henkilösivumenot −416 142−415 783−420 032−449 753−457 258−463 471
Palvelujen ostot −2 247 332−2 269 812−2 304 242−2 286 471−2 289 511−2 377 654
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −245 958−206 602−211 431−224 808−231 617−235 052
Avustukset −323 679−343 127−301 756−311 711−316 599−319 198
Muut menot −248 253−281 797−372 146−415 414−560 629−576 863
  Josta vuokramenot −227 911−234 113−196 852−213 254−225 701−239 871
Toimintamenot −5 027 070−5 041 221−5 154 427−5 306 458−5 497 046−5 641 644
Toimintakate −3 555 828−3 846 245−3 868 723−4 068 151−4 234 674−4 364 545
Verotulot 3 828 7493 770 0004 050 0001 960 0001 740 0001 810 000
Valtionosuudet 330 345365 500374 000186 000217 800250 500
Valtion rahoitus    2 592 3012 684 0002 766 000
Rahoitustulot ja -menot       
Korkotulot 73 14477 40577 41885 22083 52879 098
Muut rahoitustulot 97 02849 24635 27472 92164 09167 715
Korkomenot −15 768−17 273−16 981−27 809−27 509−33 769
Muut rahoitusmenot −594−1 500−1 533−1 512−1 512−1 512
Vuosikate 757 075397 133649 456798 970525 723573 487
Poistot −408 494−369 841−378 223−378 623−385 502−393 886
Satunnaiset erät 1 000 60 000   
Tilikauden tulos 349 58127 292331 233420 346140 222179 601
Poistoeron Muutos, % 3 67115 78214 1662 5912 5912 591
Varausten Muutos, %   1 617   
Rahastojen Muutos, % 3 412600200   
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 356 66343 674347 216422 937142 813182 192

Helsingin vuoden 2023 tuloslaskelma eriteltynä 

1 000 €Kunta-Helsinki ilman liikelaitoksia, rahastoja ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaaLiikelaitokset ja rahastot Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala  Yhteensä, sisäiset erät mukana Yhteensä, sisäiset erät vähennetty 
Toimintatulot      
Myyntitulot 220 880403 89270 061694 832343 974
Maksutulot 92 52172088 183181 424181 424
Tuet ja avustukset 30 1046 5125 50042 11533 399
Muut toimintatulot 1 083 0176 60624 2561 113 879544 980
Josta Vuokratulot 944 1374 16013 383961 680396 380
 1 426 522417 730188 0002 032 2511 103 776
Valmistus omaan käyttöön 13 110121 421 134 531134 531
Toimintamenot      
Palkat −812 301−128 835−677 166−1 618 302−1 618 302
Henkilösivumenot −216 834−31 167−201 752−449 753−449 753
Palvelujen ostot−871 863−247 358−1 512 994−2 632 215−2 286 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −115 550−58 733−59 284−233 568−224 808
Avustukset −251 268−7 020−62 140−320 427−311 711
Muut menot −698 105−28 269−254 295−980 668−415 414
  Josta vuokramenot −633 694−26 102−118 710−778 506−213 254
Toimintamenot −2 965 920−501 382−2 767 631−6 234 933−5 306 458
Toimintakate −1 526 28937 769−2 579 631−4 068 151−4 068 151
Verotulot 1 960 000  1 960 0001 960 000
Valtionosuudet 186 000  186 000186 000
Valtion rahoitus   2 592 3012 592 3012 592 301
Rahoitustulot ja -menot      
Korkotulot 81 3466 777 88 12385 220
Muut rahoitustulot 78 418  78 41872 921
Korkomenot −24 500−6 212 −30 712−27 809
Muut rahoitusmenot −1 500−5 510 −7 010−1 512
Vuosikate 753 47632 82412 670798 970798 970
Poistot −325 668−36 955−16 000−378 623−378 623
Satunnaiset erät      
Tilikauden tulos 427 807−4 131−3 330420 346420 346
Poistoeron Muutos, %  2 591 2 5912 591
Varausten Muutos, %      
Rahastojen lisäys      
Rahastojen vähennys      
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 427 807−1 540−3 330422 937422 937

Helsingin rahoituslaskelma 2021-2025

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toiminnan rahavirta       
Tulorahoitus       
Vuosikate 757 075397 133649 456798 970525 723573 487
Satunnaiset erät 1 000 60 000   
Tulorahoituksen korjauserät −114 632−107 150−107 120−115 540−91 090−70 510
Investointien rahavirta      
Investointimenot −889 557−873 503−876 085−905 549−845 094−838 954
Rahoitusosuudet investointimenoihin 28 6099 2149 2149 30415 02314 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 127 738110 000109 803174 25094 25073 250
Toiminnan ja investointien rahavirta −89 768−464 306−154 732−38 565−301 188−248 727
Rahoituksen rahavirta       
Antolainauksen muutokset       
Antolainasaamisten lisäykset −92 099−345 450−130 995−87 400−64 400−64 400
Antolainasaamisten vähennykset 106 566103 595121 43085 48497 03693 616
Lainakannan muutokset       
Pitkäaikaisten lainojen lisäys  115 000115 000100 000250 000250 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys −78 922−78 083−150 163−51 953−61 953−71 953
Oman pääoman muutokset       
Muut maksuvalmiuden muutokset −18 038−14 834−8 094512−1 059−1 228
Rahoituksen rahavirta −82 493−219 772−52 82246 643219 624206 035
Vaikutus maksuvalmiuteen −172 261−684 078−207 5548 078−81 564−42 692

Helsingin vuoden 2023 rahoituslaskelma eriteltynä 

1 000 €Kunta-Helsinki ilman liikelaitoksia,
rahastoja ja
sosiaali-,
terveys- ja
pelastus-toimialaa
Liikelaitokset ja rahastotSosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaYhteensä, sisäiset erät mukanaYhteensä, sisäiset erät vähennetty
Toiminnan rahavirta     
Tulorahoitus      
Vuosikate 753 47632 82412 670798 970798 970
Satunnaiset erät      
Tulorahoituksen korjauserät −115 540  −115 540−115 540
Investointien rahavirta      
Investointimenot −815 318−77 902−12 329−905 549−905 549
Rahoitusosuudet investointimenoihin 9 000 3049 3049 304
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 174 250  174 250174 250
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 868−45 078645−38 565−38 565
Rahoituksen rahavirta      
Antolainauksen muutokset      
Antolainasaamisten lisäykset −59 100−26 500−1 800−87 400−87 400
Antolainasaamisten vähennykset 74 00913 67530087 98485 484
Lainakannan muutokset      
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100 000  100 000100 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys −40 000−14 453 −54 453−51 953
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån     
Oman pääoman muutokset      
Muut maksuvalmiuden muutokset −50 29450 806 512512
Rahoituksen rahavirta 24 61523 528−1 50046 64346 643
Vaikutus maksuvalmiuteen 30 483−21 550−8558 0788 078