3 10 02 Rakennukset

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä 563 935584 700585 270616 810653 650685 975720 043
Menot yhteensä 320 382369 001360 502401 077401 077420 316440 499
Ylitysoikeus        
Toimintakate 243 553215 699224 768215 733252 573265 659279 544
Poistot 160 197155 000160 000160 000160 000161 000162 000
Tilikauden tulos 83 35660 69964 76855 73392 573104 659117 544
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 83 35660 69964 76855 73392 573104 659117 544
Muutos, %        
Tulot  3,70,15,511,84,95,0
Menot  15,2−2,38,78,74,84,8
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Suoritetavoitteet       
Vajaakäyttöaste enintään % 3,24,03,93,53,53,5
Toiminnan laajuustiedot       
Toimitilakanta / m2 (hallinnassa oleva m2)    2 961 3002 961 3002 961 300
     2 260 0002 260 0002 260 000
     210 000210 000210 000
     491 300491 300491 300
Toimitilakanta / Vuokrattu ala m2    2 545 0002 545 0002 545 000
Tiloja omassa ylläpidossa m2    1 700 0001 700 0001 700 000
Asuntoja vuokrauksessa m2  378 076372 000378 000378 000378 000
Henkilöstösuunnitelma 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Henkilöstön käyttö       
Henkilöstön määrä 379395388388388388
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) 331370370370370370
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut 
Tuottavuusmittari 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2021 = 100 93,789,991,592,891,590,4
Yksikkökustannusten kehitys 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2 163,21177,82177,38189,78196,48203,69
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2 6,5 %9,0 %−0,2 %6,7 %3,5 %3,7 %
Tilankäytön mittarit 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tilan käyttö       
Tilat 31 11832 01130 77332 01132 01132 011
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään 1,000,990,990,990,990,99