Tuloslaskelmaosa

Kunta-Helsingin tuloslaskelma 2021–2025 

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toimintatulot       
Myyntitulot 351 440287 054296 412426 802429 769431 480
Maksutulot 208 111208 977216 13293 24194 02294 870
Tuet ja avustukset 234 99430 241130 01827 89930 57427 314
Muut toimintatulot 530 121514 252514 415645 346652 304669 437
  Josta vuokratulot 386 941383 439372 333504 019534 557571 216
Toimintatulot 1 324 6651 040 5241 156 9761 193 2871 206 6691 223 102
Valmistus omaan käyttöön 146 576154 452128 728134 531135 860134 183
Toimintamenot       
Palkat −1 545 706−1 524 099−1 544 820−941 136−960 960−986 780
Henkilösivumenot −416 142−415 783−420 032−248 001−254 639−260 206
Palvelujen ostot −2 247 332−2 269 812−2 304 242−927 437−948 510−957 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −245 958−206 602−211 431−168 079−172 357−175 690
Avustukset −323 679−343 127−301 756−249 571−254 459−257 058
Muut menot −248 253−281 797−372 146−282 114−314 949−331 098
  Josta vuokramenot −227 911−234 113−196 852−215 539−227 920−242 006
Toimintamenot −5 027 070−5 041 221−5 154 427−2 816 338−2 905 874−2 968 500
Toimintakate −3 555 828−3 846 245−3 868 723−1 488 520−1 563 345−1 611 215
Verotulot 3 828 7493 770 0004 050 0001 960 0001 740 0001 810 000
Valtionosuudet 330 345365 500374 000186 000217 800250 500
Rahoitustulot ja -menot       
Korkotulot 73 14477 40577 41885 22083 52879 098
Muut rahoitustulot 97 02849 24635 27472 92164 09167 715
Korkomenot −15 768−17 273−16 981−27 809−27 509−33 769
Muut rahoitusmenot −594−1 500−1 533−1 512−1 512−1 512
Vuosikate 757 075397 133649 456786 300513 053560 817
Poistot −408 494−369 841−378 223−362 624−369 502−377 886
Satunnaiset erät 1 000 60 000   
Tilikauden tulos 349 58127 292331 233423 677143 551182 931
Poistoeron Muutos, % 3 67115 78214 1662 5912 5912 591
Varausten Muutos, %   1 617   
Rahastojen Muutos, % 3 412600200   
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 356 66343 674347 216426 268146 142185 522

Vertailuluvut 2021 ja 2022 ovat koko Helsingin lukuja. 

Kunta-Helsingin vuoden 2023 tuloslaskelma eriteltynä 

1 000 €Kaupunki ilman liikelaitoksiaja rahastoja- Staden exkl. affärsverk och fonderLiikelaitoksetja rahastot Yhteensä,sisäiset erätmukana Yhteensä,sisäiset erätvähennetty 
Toimintatulot     
Myyntitulot 220 880403 892624 772426 802
Maksutulot 92 52172093 24193 241
Tuet ja avustukset 30 1046 51236 61527 899
Muut toimintatulot 1 083 0176 6061 089 623645 346
   Josta Vuokratulot 944 1374 160948 296504 019
 1 426 522417 7301 844 2511 193 287
Valmistus omaan käyttöön 13 110121 421134 531134 531
Toimintamenot     
Palkat −812 301−128 835−941 136−941 136
Henkilösivumenot −216 834−31 167−248 001−248 001
Palvelujen ostot −871 863−247 358−1 119 221−927 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −115 550−58 733−174 284−168 079
Avustukset −251 268−7 020−258 287−249 571
Muut menot −698 105−28 269−726 373−282 114
  Josta vuokramenot −633 694−26 102−659 796−215 539
Toimintamenot −2 965 920−501 382−3 467 302−2 816 338
Toimintakate −1 526 28937 769−1 488 520−1 488 520
Verotulot 1 960 000 1 960 0001 960 000
Valtionosuudet 186 000 186 000186 000
Rahoitustulot ja -menot     
Korkotulot 81 3466 77788 12385 220
Muut rahoitustulot 78 418 78 41872 921
Korkomenot −24 500−6 212−30 712−27 809
Muut rahoitusmenot −1 500−5 510−7 010−1 512
Vuosikate 753 47632 824786 300786 300
Poistot −325 668−36 955−362 624−362 624
Satunnaiset erät     
Tilikauden tulos 427 807−4 131423 677423 677
Poistoeron Muutos, %  2 5912 5912 591
Varausten Muutos, %     
Rahastojen lisäys     
Rahastojen vähennys     
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 427 807−1 540426 268426 268