7 03 Rahastointi

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 1 076600    
Menot 357     
Netto720600    
Muutos, %       
Tulot  −44,2−100,0−100,0  
Menot  −100,0    
7 03 06 Kamppi 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 55600    
Menot       
Netto55600    
Muutos, %       
Tulot  1 000,3−100,0−100,0  
Menot       
7 03 07 Asuntotuotantorahasto 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
Menot 357     
Netto−357     
Muutos, %       
Tulot       
Menot  −100,0    
7 03 09 Lähiörahasto 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 1 022     
Menot       
Netto1 022     
Muutos, %       
Tulot  −100,0    
Menot