3 10 03 Asuntotuotanto

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä 21 02125 27325 27329 25532 54832 79832 948
Menot yhteensä 14 12118 73018 73026 00526 00526 25526 405
Ylitysoikeus        
Toimintakate 6 9006 5436 5433 2506 5436 5436 543
Poistot 58408080808080
Tilikauden tulos 6 8416 5036 4633 1706 4636 4636 463
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 8416 5036 4633 1706 4636 4636 463
Muutos, %        
Tulot  20,2 15,828,80,80,5
Menot  32,6 38,838,81,00,6
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Suoritetavoitteet       
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl 7471 1501 1501 3501 5001 500
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl 166350350400500500
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl 9131 5001 5001 7502 0002 000
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl 1 0581 1001 1001 1501 2001 200
Henkilöstösuunnitelma 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Henkilöstön käyttö       
Henkilöstön määrä 8510499109110110
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) 769595105105105
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut 
Tuottavuusmittari 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2021 = 100 81,492,475,285,996,197,8
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku) 57,0100,0100,0100,0100,0100,0
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku) 23,225,025,026,029,029,0
Yksikkökustannusten kehitys 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä 7 7807 7879 7169 5498 7328 795
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä 12,7 %0,1 %24,8 %22,6 %−8,6 %0,7 %
Tilankäytön mittarit 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tilan käyttö       
Tilat       
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään