Saavutettavuus

Julkaisut.hel.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten www.julkaisut.hel.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Seloste koskee kaupungin Julkaisut.hel.fi-sivustoa.

Verkkopalvelusta vastaa Helsingin kaupunki.

Helsingin kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Julkaisut.hel.fi-palvelun saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Havaitut puutteet

  • Sivuston infograafien sisältö ei ole saavutettavassa muodossa. (1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat)
  • Html-taulukoiden teknisessä toteutuksessa on puutteita. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
  • Sivuston antamat ilmoitukset eivät välity automaattisesti ruudunlukuohjelmalle. (4.1.3 Tilasta kertovat viestit)
  • Kaikkia elementtejä ei korosteta kohdistettaessa. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)
  • Osalla sivuston kuvista on puutteellinen kuvateksti. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
  • Pdf-tiedostojen sisällysluetteloiden toteutus on puutteellinen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
  • Julkaisut.hel.fi-palvelu sisältää pdf-tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Esimerkiksi Helsinki-lehden pdf-version tekninen selausjärjestys poikkeaa tiedoston visuaalisesta taitosta. (1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys)

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Palvelussa on karttoja, jotka eivät ole kaikille käyttäjille saavutettavia. Laki ei vaadi karttasisällöiltä saavutettavuutta, mutta olennainen opastava sisältö on kerrottava esimerkiksi kirjoitettuna tekstinä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä ottamalla yhteyttä sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Puutteiden korjaus

Puutteita korjataan parhaillaan.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Anna palautetta tällä verkkolomakkeella (www.hel.fi/palaute) tai lähetä sähköpostia ositteeseen helsinki.palaute@hel.fi.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 24.11.2020. Selostetta on päivitetty 29.9.2021, 9.12.2021, 14.12.2021 ja 9.6.2022.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Palvelukeskus Helsinki, puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikkö.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 30.11.2020

Kaupunginkanslia / Viestintäosasto

Helsingin kaupunki