3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä        
Menot yhteensä 216 543218 700226 671234 402234 402251 442249 155
Ylitysoikeus        
Toimintakate −216 543−218 700−226 671−234 402−234 402−251 442−249 155
Poistot        
Tilikauden tulos −216 543−218 700−226 671−234 402−234 402−251 442−249 155
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −216 543−218 700−226 671−234 402−234 402−251 442−249 155
Muutos, %        
Tulot        
Menot  1,03,67,27,27,3−0,9
Helsingin seudun liikenne, HSL-kuntayhtymän maksuosuus 

HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2023 on 232,159 miljoonaa euroa. Maksuosuuden kasvu johtuu isojen liikennehankkeiden valmistumisista.

Vuonna 2024 maksuosuuden on arvioitu olevan 249,029 miljoonaa euroa ja 246,668 miljoonaa euroa vuonna 2025.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintansa lipputuloilla, jäsenkuntien kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla. Jäsenkunnille kohdistetaan kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Kuntaosuuksilla katetaan kullekin kunnalle kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotus.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY-kuntayhtymän maksuosuus 

HSY-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2023 on 2,243 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 maksuosuus on 2,413 miljoonaa euroa ja 2,487 miljoonaa euroa vuonna 2025.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintakulunsa vesihuolto- ja jätehuoltotoimintojen maksuilla, kuntaosuuksilla ja muilla tuloilla. Kuntayhtymä perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.