3 10 08 Palvelut ja luvat

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä 73 51271 88875 13573 88875 88877 40779 024
Menot yhteensä 40 53142 70142 75746 81346 88348 24149 686
Ylitysoikeus        
Toimintakate 32 98129 18732 37827 07529 00529 16629 338
Poistot 297378446257257257257
Tilikauden tulos 32 68428 80931 93226 81828 74828 90929 081
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32 68428 80931 93226 81828 74828 90929 081
Muutos, %        
Tulot  −2,24,52,85,62,02,1
Menot  5,40,19,69,82,93,0
Suorite- ja taloustavoitteet 
Suoritteet 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Suoritetavoitteet       
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv 171919191919
Pysäköinnin valvontatapahtumat 1 086 9331 600 0001 600 0001 500 0001 500 0001 500 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää 676060606060
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään 1628080757070
Meluilmoituspäätösten lukumäärä    180180180
Pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostuspäätösten lukumäärä    353535
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään 2 4503 0003 0003 0003 0003 000
Ympäristöterveydessä  tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään 902850800850850850
Toiminnan laajuustiedot       
Katutyöluvat 7 3347 5007 5007 5007 5007 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl 144 040180 000180 000180 000180 000180 000
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl 3 1203 2003 2003 2003 2003 200
Myönnetyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m1 007 846700 000700 000700 000700 000700 000
Myönnetyissä luvissa asuntoja, kpl 7 5557 0007 0008 0008 0008 000
Valmistuneet asunnot, kpl 7 1067 0007 0007 0007 0007 000
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita 706650650700700700
Uudisrakennusmittauksia993650650900900900
Henkilöstösuunnitelma 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Henkilöstön käyttö       
Henkilöstön määrä 504532538538538538
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) 439525525525525525
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut 
Tuottavuusmittari 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2021 = 100    99,2102,8101,9
Yksikkökustannusten kehitys 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet 827,66994,05970,621 015,231 052,141 076,62
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite) 152,95178,40174,90178,43181,20186,63
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl 26,7922,6324,5023,2321,8322,78
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet 6,8 %20,1 %−2,4 %2,1 %3,6 %2,3 %
Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite) −4,4 %16,6 %−2,0 %0,0 %1,6 %3,0 %
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl −47,6 %−15,5 %8,3 %2,7 %−6,0 %4,4 %
Tilankäytön mittarit 
20212022Ennuste
2022
202320242025
Tilan käyttö       
Tilat       
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään