8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
Menot 1 3237 5008 1009 10012 00012 000
Netto−1 323−7 500−8 100−9 100−12 000−12 000
Ylitykset       
Muutos, %       
Tulot       
Menot  467,08,021,331,90
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Menot       
80901 Malminkartano-Kannelmäki 6862 4002 8002 8004 8001 200
Ylitykset       
8090101 Esirakentaminen 4465001 2001 2003 100600
8090102 Kadut 931 1001 6001 6001 300600
8090103 Puistot ja liikunta-alueet 148800004000
80902 Malmi 3072 5002 9003 4003 2004 200
Ylitykset       
8090201 Esirakentaminen 1551504004005001 000
8090202 Kadut 1531 6001 8001 8001 6002 200
8090203 Puistot ja liikunta-alueet  7507001 2001 1001 000
80903 Mellunkylä 3292 6002 4002 9004 0006 600
Ylitykset       
8090301 Esirakentaminen 213504004001 2002 000
8090302 Kadut 1291 1006006002 3004 300
8090303 Puistot ja liikunta-alueet 1791 1501 4001 900500300

8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunkiuudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi mm. asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kaupunkiuudistusalueiden maankäytön suunnittelu etenee alueellisesti eri aikatauluilla. Alueiden rakennettu ympäristö on merkittäviltä osin myös uudistamisen tarpeessa ja alueilla on myös huomattavaa raideliikenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamisen potentiaalia. Kaupunkiuudistusalueiden määrärahat käsittävät katu- ja puisto- sekä liikunta- ja esirakentamishankkeita.

Kaupunkiuudistusalueiden yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on vuodelle 2023 osoitettu määrärahaa 9,1 miljoonaa euroa, 12,0 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 12,0 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Kaupunkiuudistusalueiden investoinneilla tuetaan kaupunkistrategian mukaista asuinalueiden eriytymisen ehkäisyä sekä tavoitetta, että kaikkialla kaupungissa on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa.

8 09 01 Malminkartano – Kannelmäki

Malminkartano – Kannelmäen kaupunkiuudistusalueella käynnistetään vuonna 2023 Juustenintien peruskorjaus sekä toteutetaan Placemaking-hankkeen toimenpiteitä. Vuodelta 2022 jatkuu alueella Pelimannintien alueen katujen rakentaminen ja peruskorjaus. Myös Pihkatien alueen rakentamisen käynnistymiseen varaudutaan. Pihkatien alueen toteuttamiseen liittyy katutöiden lisäksi merkittävä esirakentamisen edellytysinvestointi, jossa Naapuripellontien kaasujohto siirretään riittävälle suojaetäisyydelle tulevasta asutuksesta.

Taloussuunnitelmakaudella alueella toteutetaan vaiheittain Pihkatien alueen uusia katuja ja puistoja sekä Malminkartanon aseman pohjoispuolen ehostustoimenpiteitä mm. Tuohi- ja Kehruuaukioilla sekä peruskorjataan osuus Vanhaistentiestä välillä Kantelettarentie-Kaarelantie.

Puisto- ja liikuntapaikkakohteina alueella toteutetaan toimintasuunnitelmakaudella Pihkatien alueen puistojen vaiheittaista uudisrakentamista sekä käynnistetään Malminkartanon kentän suunnittelu.

8 09 02 Malmi

Malmin keskustan suunnitteluperiaatteet ovat valmistuneet jatkosuunnittelua varten. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueen tulevaa täydennysrakentamista, palveluiden ja työpaikkojen sekä liikkumisen ja viheralueiden suunnittelua. Suunnitteluperiaatteet osoittavat myös mahdollisia uuden maankäytön alueita nykyisten tonttien ulkopuolelta sekä linjaavat mahdollisia käyttötarkoitusten muutoksia.

Malmin kaupunkiuudistusalueella rakennetaan taloussuunnitelmakaudella Vanhaa Helsingintien aluetta, peruskorjataan Ylä-Malmin tori sekä leikkipuisto Filpus. Lisäksi aloitetaan Pikitehtaan kortteleiden katualueiden rakentaminen.

8 09 03 Mellunkylä

Mellunkylän kaupunkiuudistusalueella kehitetään Mellunmäen metroaseman aluetta alueelliseksi keskukseksi ja merkittäväksi julkisen liikenteen solmukohdaksi. Länsimäentielle suunnitellaan Vantaan ratikkaa ja metroaseman yhteyteen eteläistä päätepysäkkiä. Samalla parannetaan alueen yhteyksiä. Kontulan pelastusaseman yhteyteen rakennetaan uusi katu ja parannetaan nykyisten katujen liikennejärjestelyjä.

Taloussuunnitelmakaudella kaupunkiuudistusalueella toteutetaan leikkipuisto Mellunmäki ja edistetään Kivikon liikuntapuiston hanketta.