1 30 03 Valtionperinnöt

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä6 9053 0003 0003 0003 0003 0003 000
Menot yhteensä4 0488 1618 4116 5006 5006 5006 500
Ylitysoikeus       
Toimintakate2 856−5 161−5 411−3 500−3 500−3 500−3 500
Poistot       
Tilikauden tulos2 856−5 161−5 411−3 500−3 500−3 500−3 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)2 856−5 161−5 411−3 500−3 500−3 500−3 500
Muutos, %       
Tulot −56,6     
Menot 101,63,1−20,4−20,4  

Talousarviokohdalle kirjataan valtionperintöinä saatavat tulot ja niistä myönnettävät avustukset. Valtionperinnöistä myönnettävät avustusmäärärahat ovat vuosittain kertyviksi arvioitujen tulojen suuruiset. Lisäksi talousarviokohdalta osoitetaan erääseen yksittäiseen vuonna 2019 kaupungille vastaanotettuun valtionperintöön liittyvät avustusmäärärahat. Talousarviokohdan toimintakate on negatiivinen tästä yksittäisestä valtionperinnöstä osoitettavien avustusmäärärahojen takia.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2022 valtionperintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja käyttötarkoitukseksi avustukset toimintaan, jolla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Vuonna vastaanotetun erään valtionperinnön käyttötarkoitus on vahvistettu kaupunginhallituksessa 9.11.2020. Vuoden 2023 talousarvion laatimisohjeissa (Khs 27.6.2022) määriteltiin tämän erään valtionperinnön tarkemmaksi käyttötarkoitukseksi aiempien vuosien tapaan avustukset kaupunkiyhteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteen toteuttamiseen. Tavoite, vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön, on ennallaan, ja avustukset kohdennetaan iäkkäiden ihmisten liikkumisen mahdollisuuksien ja kulttuuritoiminnan lisäämiseen.

Talousarviokohdalta myönnetään valtionperinnöistä avustuksiin:

·      kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 2 000 000

·      kaupunginkanslialle 4 000 000