1 30 02 Kaupunginhallituksen avustukset

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä2 1792 3482 2482 3482 3482 3482 348
Ylitysoikeus       
Toimintakate−2 179−2 348−2 248−2 348−2 348−2 348−2 348
Poistot       
Tilikauden tulos−2 179−2 348−2 248−2 348−2 348−2 348−2 348
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−2 179−2 348−2 248−2 348−2 348−2 348−2 348
Muutos, %       
Tulot       
Menot 7,7−4,3    

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sellaisille yhteisöille, joiden toiminta ei kuulu minkään muun lautakunnan toimialaan. Määrärahaan sisältyy mm. eräitä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen avustuksia sekä avustuksenluonteisia korvausmäärärahoja. Lisäksi määrärahaan sisältyy asukasosallisuuden ja muiden yhteisöjen avustuksia. Muiden yhteisöjen avustukset koostuvat mm. kansainvälisen kaupunkiyhteistyön tukemisesta, henkilöstöjärjestöjen avustuksista, kunnallisen tiedotustoiminnan edistämisestä ja avustuksista opaskoulutuksen järjestämiseen.