3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä        
Menot yhteensä 24 7774 0981 6174 1005 9566 1937 281
Ylitysoikeus        
Toimintakate −24 777−4 098−1 617−4 100−5 956−6 193−7 281
Poistot        
Tilikauden tulos −24 777−4 098−1 617−4 100−5 956−6 193−7 281
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −24 777−4 098−1 617−4 100−5 956−6 193−7 281
Muutos, %        
Tulot        
Menot  −83,5−60,50,045,34,017,6

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 5,956 miljoonaa euroa vuonna 2023. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita se ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta.

HSL:n ja kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määritelty, että kaupungit voivat laskuttaa infran pääomakuluista puolet HSL:ltä ja toinen puoli infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi. Helsingin osalta HKL laskuttaa kaupungilta metroinfraomaisuuden poistoista 50 prosenttia ja infraomaisuuden hankintaan kohdistuvista todellisista korkokuluista 100 prosenttia.

Länsimetrosta kaupungin maksettavaksi tulee infrakuluista se osuus, jota HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä.