7 01 Toiminnan rahoitus

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 4 159 0944 135 5002 146 0002 146 0001 957 8002 060 500
Menot       
Netto4 159 0944 135 5002 146 0002 146 0001 957 8002 060 500
Muutos, %       
Tulot  −0,6−48,1−48,1−8,85,2
Menot       
7 01 01 Verotulot 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 3 828 7493 770 0001 960 0001 960 0001 740 0001 810 000
Menot       
Netto3 828 7493 770 0001 960 0001 960 0001 740 0001 810 000
Muutos, %       
Tulot  −1,5−48,0−48,0−11,24,0
Menot       

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
7010101 Kunnallisvero 2 821 1152 950 0001 140 0001 140 000970 0001 010 000
7010102 Yhteisövero726 897520 000520 000520 000460 000480 000
7010103 Kiinteistövero280 737300 000300 000300 000310 000320 000
7 01 03 Valtionosuudet 
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 330 345365 500186 000186 000217 800250 500
Menot       
Netto330 345365 500186 000186 000217 800250 500
Muutos, %       
Tulot  10,6−49,1−49,117,115,0
Menot