8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot 165214    
Menot 68 51484 00068 27868 27873 80174 146
Netto−68 349−83 786−68 278−68 278−73 801−74 146
Ylitykset  32 699    
Muutos, %       
Tulot  30,1−100,0−100,0  
Menot  22,6−18,7−18,78,10,5
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
80550 Pelastustoimi165214    
Menot       
80501 Keskushallinto 21 41829 50023 12423 12423 12423 124
Ylitykset  10 391    
8050101 Kaupunginkanslia 8301 7002 8322 8322 8322 832
8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat 13 32817 85220 29220 29220 29220 292
8050105 ICT-yhteispalvelut 7 2609 948    
80502 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 24 36427 06033 60133 60137 10536 735
Ylitykset  4 702    
8050201 Tietotekniikkahankinnat 14 22014 00018 14118 14122 67021 390
8050202 Muut hankinnat10 14313 06015 46015 46014 43515 345
80503 Kaupunkiympäristön toimiala 6 21710 8594 6264 6266 1456 360
Ylitykset  9 393    
8050301 Pelastustoimi 1 8356 000    
8050302 Tietotekniikkahankinnat 3 5274 4194 4894 4896 0006 000
8050303 Muut hankinnat 855440137137145360
80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 5 4217 4816 9276 9277 4277 927
Ylitykset  2 160    
8050401 Tietotekniikkahankinnat 1 8352 7802 8672 8673 2273 427
8050402 Muut hankinnat3 5864 7014 0604 0604 2004 500
80505 Sosiaali- ja terveystoimiala 11 0949 1000000
Ylitykset  6 053    
8050501 Tietotekniikkahankinnat 5 0734 0000000
8050502 Muut hankinnat 6 0215 1000000
80506 Tarkastusvirasto       
Ylitykset       

Talousarviossa vuodelle 2023 on osoitettu irtaimen omaisuuden määrärahaa 68,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 73,8 miljoonaa euroa sekä vuodelle 2025 74,1 miljoonaa euroa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan irtaimen omaisuuden investoinnit on esitetty talousarvion kohdassa 85 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investoinnit.