8 05 Grundanskaffning av lös egendom

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster165214    
Utgifter68 51484 00068 27868 27873 80174 146
Netto−68 349−83 786−68 278−68 278−73 801−74 146
Överskridningar 32 699    
Förändring, %      
Inkomster 30,1−100,0−100,0  
Utgifter 22,6−18,7−18,78,10,5
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
80550 Räddningsväsendet165214    
Utgifter      
80501 Centralförvaltningen21 41829 50023 12423 12423 12423 124
Överskridningar 10 391    
8050101 Stadskansliet8301 7002 8322 8322 8322 832
8050102 Centraliserade IT-anskaffningar13 32817 85220 29220 29220 29220 292
8050105 Gemensamma ICT-tjänster7 2609 948    
80502 Fostrans- och utbildningssektorn24 36427 06033 60133 60137 10536 735
Överskridningar 4 702    
8050201 IT-anskaffningar14 22014 00018 14118 14122 67021 390
8050202 Övriga anskaffningar10 14313 06015 46015 46014 43515 345
80503 Stadsmiljösektorn6 21710 8594 6264 6266 1456 360
Överskridningar 9 393    
8050301 Räddningsväsendet1 8356 000    
8050302 IT-anskaffningar3 5274 4194 4894 4896 0006 000
8050303 Övriga anskaffningar855440137137145360
80504 Kultur- och fritidssektorn5 4217 4816 9276 9277 4277 927
Överskridningar 2 160    
8050401 IT-anskaffningar1 8352 7802 8672 8673 2273 427
8050402 Övriga anskaffningar3 5864 7014 0604 0604 2004 500
80505 Social- och hälsovårdssektorn11 0949 1000000
Överskridningar 6 053    
8050501 IT-anskaffningar5 0734 0000000
8050502 Övriga anskaffningar6 0215 1000000
80506 Revisionskontoret      
Överskridningar      

I budgeten har man för år 2023 avisat anslag på 68,3 miljoner euro för lös egendom, 73,8 miljoner euro för 2024 och 74,1 miljoner euro för 2025.

Social-, hälsovårds och räddningssektorns investeringar i lös egendom presenteras under budgetmomentet 85 Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets investeringar.