1 30 Stadsstyrelsen

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt7 0873 0003 0003 0003 0003 0003 000
Utgifter sammanlagt34 33645 42243 65922 76138 76132 26129 261
Överskridningsrätter 29 904     
Verksamhetsbidrag−27 248−42 422−40 659−19 761−35 761−29 261−26 261
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−27 248−42 422−40 659−19 761−35 761−29 261−26 261
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−27 248−42 422−40 659−19 761−35 761−29 261−26 261
Förändring, %       
Inkomster −57,7     
Utgifter 32,3−3,9−49,9−14,7−16,8−9,3