1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt7603801271 1941 1943 583 
Utgifter sammanlagt4 3551 3178174 7184 71811 4285 412
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−3 595−937−690−3 524−3 524−7 845−5 412
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−3 595−937−690−3 524−3 524−7 845−5 412
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−3 595−937−690−3 524−3 524−7 845−5 412
Förändring, %       
Inkomster −50,0−66,6214,3214,3200,0−100,0
Utgifter −69,8−38,0258,2258,2142,2−52,6

I anslagen för 2023 ingår en reservering för förrättandet av riksdagsvalet. År 2024 förrättas en första och en eventuell andra omgång av presidentvalet. År 2024 förrättas dessutom Europaparlamentsval. Anslagen för år 2024 innehåller en reservering för att förrätta tre val under samma år. År 2025 förrättas välfärdsområdesval och kommunalval. I anslagen för 2025 ingår en reservering för förrättandet av kommunalvalet. Välfärdsområdesval ordnas inte i Helsingfors. Vid kommunalval är kommunens uppgifter mer omfattande än vid statliga val. Kommunen ordnar bland annat kandidatuppställningen och rösträkningen.

Anslagen för val omfattar en reservering för justitieministeriets förnyelseprojekt, varav ett handlar om att utsträcka användningen av det elektroniska rösträttsregistret till röstningen på anstalter och i framtiden eventuellt också till hemmaröstningen.

Anslagen för val innehåller en reservering för att de allmänna förhandsröstningsställena kommer att bli fler och öppettiderna längre. De största kostnaderna för inrättandet av förhandsröstningsställen hänför sig till personalkostnader, utgifter för informationsteknik, utbildning och fastighetshyror.

Staten betalar en engångsersättning till kommunerna vid statliga val. Staten betalar således en separat engångsersättning till Helsingfors för ordnande av 2023 års riksdagsval, 2024 års första och eventuella andra omgång av presidentvalet samt 2024 års Europaparlamentsval. Staten betalar inga ersättningar för 2025 års kommunalval.