3 10 02 Byggnader

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt563 935584 700585 270616 810653 650685 975720 043
Utgifter sammanlagt320 382369 001360 502401 077401 077420 316440 499
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag243 553215 699224 768215 733252 573265 659279 544
Avskrivningar160 197155 000160 000160 000160 000161 000162 000
Räkenskapsperiodens resultat83 35660 69964 76855 73392 573104 659117 544
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)83 35660 69964 76855 73392 573104 659117 544
Förändring, %       
Inkomster 3,70,15,511,84,95,0
Utgifter 15,2−2,38,78,74,84,8
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestationer                                                                                                                                                                                                              
20212022Prognos
2022
202320242025
Prestationsmål      
Underutnyttjandegraden högst %3,24,03,93,53,53,5
Verksamhetens omfattning      
Verksamhetslokaler / m2 (i stadens besittning)   2 961 3002 961 3002 961 300
Eget byggnadsbestånd m2   2 260 0002 260 0002 260 000
Aktielokaler m2   210 000210 000210 000
Hyreslokaler m2   491 300491 300491 300
Verksamhetslokaler / Hyrd areal m2   2 545 0002 545 0002 545 000
Lokaler i eget underhåll m2   1 700 0001 700 0001 700 000
Uthyrda lägenheter m2 378 076372 000378 000378 000378 000
Personalplan
20212022Prognos
2022
202320242025
Användning av personal      
Antal anställda379395388388388388
Årsverken (egen personal)331370370370370370
Nyckeltal som beskriver produktiviteten                                                                                                           
Produktivitetsmätare                                                                                                         
20212022Prognos
2022
202320242025
Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 10093,789,991,592,891,590,4
Utveckling i kostnaderna per enhet                                                                                                  
20212022Prognos
2022
202320242025
Lokalbeståndets kostnader / lokaler i uthyrning m2163,21177,82177,38189,78196,48203,69
Ändring i procent i enhetskostnaderna                                                                                            
20212022Prognos
2022
202320242025
Lokalbeståndets kostnader / lokaler i uthyrning m26,5 %9,0 %−0,2 %6,7 %3,5 %3,7 %
Mätare för lokalanvändningen
20212022Prognos
2022
202320242025
Lokalanvändning      
Lokaler, m231 11832 01130 77332 01132 01132 011
Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder1,000,990,990,990,990,99