9 Finansieringsdelen

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster110 455374 772174 009174 009335 110331 430
Utgifter87 731303 20399 10099 10084 60094 600
Netto22 72571 56974 90974 909250 510236 830
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster 239,3−53,6−53,692,6−1,1
Utgifter 245,6−67,3−67,3−14,611,8

9 01 Långfristig finansiering

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster110 455374 772174 009174 009335 110331 430
Utgifter87 731303 20399 10099 10084 60094 600
Netto22 72571 56974 90974 909250 510236 830
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster 239,3−53,6−53,692,6−1,1
Utgifter 245,6−67,3−67,3−14,611,8
9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster18 85417 72616 30016 30014 10013 000
Utgifter 3 0008 0008 0003 0003 000
Netto18 85414 7268 3008 30011 10010 000
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster −6,0−8,0−8,0−13,5−7,8
Utgifter  166,7166,7−62,5 
9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster91 602242 04657 70957 70971 01068 430
Utgifter21 894314 45051 10051 10031 60031 600
Netto69 708−72 4046 6096 60939 41036 830
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster 164,2−76,2−76,223,0−3,6
Utgifter 1 336,3−83,7−83,7−38,2 

Budgetmomentet omfattar följande låneanslag och amorteringar undermomentvis:

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
Amorteringar på lån för hyresbostadsproducenternas egen kapitalandel      
Amorteringar på övriga lån27 3384 8655 3705 3708 7306 550
Amorteringar på Helsingfors Energis lån20 60020 60020 60020 60020 60020 600
Amorteringar på Helsingfors Hamns lån19 60019 600    
Amorteringar på HST:s lån14 210167 6652 5002 5002 5002 500
Amorteringar på lån för social kreditgivning1 7341 4771 4001 4001 000600
Amorteringar på HRM:s lån8 1208 1208 1208 12018 46118 461
Amorteringar på lån till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab  19 71919 71919 71919 71919 719
Utgifter      
Lån till skolor3 2467 00016 50016 5007 0007 000
Övriga skollån 30 0003 0003 0003 0003 000
Lån för social bostadsproduktion901 5001 5001 5001 5001 500
Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument3050100100100100
Affärsverkens lån      
Lån för social kreditgivning, till socialnämndens disposition1 4781 800    
Lån till sammanslutningar i stadskoncernen17 05085 90030 00030 00020 00020 000
Lån till frivilliga brandkårer 200    
Lån till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab 188 000    
9 01 03 Upplåning och amorteringar, till finansdirektörens disposition
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster 115 000100 000100 000250 000250 000
Utgifter65 837−14 24740 00040 00050 00060 000
Netto−65 837129 24760 00060 000200 000190 000
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster  −13,0−13,0150,0 
Utgifter −121,6−380,8−380,825,020,0