3 10 05 Räddningsverket

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt20 04818 80019 201    
Utgifter sammanlagt61 84266 80767 207    
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−41 794−48 007−48 006    
Avskrivningar2 6233 2123 211    
Räkenskapsperiodens resultat−44 417−51 219−51 217    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−44 417−51 219−51 217    
Förändring, %       
Inkomster −6,22,1−100,0−100,0  
Utgifter 8,00,6−100,0−100,0  

Från ingången av 2023 finansieras social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet med statlig finansiering med allmän täckning och behandlas i budgeten i enlighet med lagstiftningen som en separat helhet. Räddningsverket blir från och med årsskiftet en del av social-, hälsovårds- och räddningssektorn.