Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige

16.11.2022 (272 §)
Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

23.11.2022 (284 §)
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna budget för år 2023 och ekonomiplan som anvisning för åren 2023–2025

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att säkerställa att energipriset hålls på rimlig nivå i framtiden.