Nyckeltal för budgetförslaget 2023

 202020212022202320242025
Befolkningsutveckling
(Helsingfors stads befolkningsprognos 2022)
      
Hela befolkningen656 920658 457662 376669 126675 898682 676
Förändring % 0,230,601,021,011,00
1–6-åringar38 22337 15636 95937 00237 23737 854
Förändring % -2,79-0,530,120,641,66
7–15-åringar54 88756 06556 97557 76758 00457 771
Förändring % 2,151,621,390,41-0,40
16–18-åringar16 66517 32717 64017 99818 60319 180
Förändring % 3,971,812,033,363,10
19–64-åringar426 340425 053426 340430 048433 664437 232
Förändring % -0,300,300,870,840,82
Över 65-åringar114 306115 982117 704119 514121 542123 755
Förändring % 1,471,481,541,701,82
Över 75-åringar50 64653 29456 03158 58160 87062 660
Förändring % 5,235,144,553,912,94
Sysselsättningen i Helsingfors
(Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning)
      
Sysselsättningsgrad, %72,374,176,5   
Sysselsatta326 700342 900358 400   
Arbetslöshet i Helsingfors (ANM)      
Arbetslöshetsgrad, %14,611,210,8   
Arbetslösa (juni)61 89249 60938 146   
Långtidsarbetslösa12 38121 20316 813   
Siffrorna för sysselsättning 2022 är ett uppskattat årligt genomsnitt för kvartalen 2022/I–2022/II      
       
Bostadsproduktion7 2807 1057 0008 0008 0008 000
 TP 2021TA 2022ENN 2022TA 2023TS 2024TS 2025
Omkostnader, M€5 0275 0415 1542 8162 9062 969
Omkostnader, M€ *   2 7682 8592 941
Verksamhetsbidrag, M€-3 556-3 846-3 869-1 489-1 563-1 611

Skatteinkomster sammanlagt, M€
3 8293 7704 0501 9601 7401 810

Statsandelar sammanlagt, M€
330366374186218251
Statlig finansiering, M€ *   2 5922 6842 766
Årsbidrag, M€757397649786513561
Bruttoinvesteringar, M€890874876893830813
Lånestock, M€9139509489961 1841 362
Lånestock, €/invånare1 3871 4341 4311 4891 7521 996
Investeringar med internt tillförda medel, %884675896370

* Social-, hälsovård- och räddningssektorn