4 10 03 Understöd till idrottsanläggningar

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt16 49515 34515 34516 10916 10916 10916 109
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−16 495−15 345−15 345−16 109−16 109−16 109−16 109
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−16 495−15 345−15 345−16 109−16 109−16 109−16 109
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−16 495−15 345−15 345−16 109−16 109−16 109−16 109
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter −7,0 5,05,0