4 Kultur- och fritidssektorn

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt29 56635 83233 69435 81435 81436 83537 948
Utgifter sammanlagt269 292278 976279 389284 854303 834310 655318 092
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−239 726−243 144−245 696−249 040−268 020−273 821−280 144
Avskrivningar14 16711 68311 6839 4939 4938 8099 561
Räkenskapsperiodens resultat−253 893−254 827−257 379−258 532−277 512−282 629−289 706
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−253 893−254 827−257 379−258 532−277 512−282 629−289 706
Förändring, %       
Inkomster 21,2−6,0−0,0−0,02,83,0
Utgifter 3,60,12,18,92,22,4

Utgifterna och verksamhetsbidraget för år 2023 är inte jämförbara med utgifterna och verksamhetsbidraget för föregående år på grund av reformen av hyresmodellen och ombildandet av Helsingfors konstmuseum (HAM) till en stiftelse.