3. Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets investeringar 2023–2027

 20232024202520262027->Totalt
 1 000 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000 €1 000 €
Social- och hälsovårdens
investeringsplan (1 000 e)
 
Bestående aktiva 6 25912 31519 85022 49037 980
Byggnader       
Anskaffningar av utrustning 3 5599 61517 15019 79035 280
ICT och övriga immateriella tillgångar 2 7002 7002 7002 7002 700
Övriga investeringar      
       
Avtal som motsvarar investeringarna 2 5852 6523 4354 94068 464
Byggnader (ändring av totalhyresgarantin) 24 0499 43938 06773 7491 930 770
Anskaffningar av utrustning      
ICT och övriga immateriella tillgångar 8672 0042 0042 0042 004
Övriga investeringar      
Årlig ändring av hyresgarantier 1 7186481 4312 93666 460
       
Överlåtelse av egendom 00000
Byggnader      
Anskaffningar av utrustning      
ICT och övriga immateriella tillgångar      
Övriga investeringar      
       
Investeringgstöd      
       
Räddningsväsendets investeringsplan (1 000 e) 
Bestående aktiva6 0702 8305 8604 8603 29022 910
Byggnader     0
Anskaffningar av utrustning6 0702 8305 8604 6403 29022 690
ICT och övriga immateriella tillgångar   220 220
Övriga investeringar     0
       
Avtal som motsvarar investeringarna1 0884 08003313 5609 059
Byggnader (ändring av totalhyresgarantin)4 47111 1913 3683 71621 14843 894
Anskaffningar av utrustning     0
ICT och övriga immateriella tillgångar930    930
Övriga investeringar     0
Årlig ändring av hyresgarantier1584 08003313 560 
       
Överlåtelse av egendom000000
Byggnader     0
Anskaffningar av utrustning     0
ICT och övriga immateriella tillgångar     0
Övriga investeringar     0
       
Investeringgstöd3041 023   1 327
       
Social-, hälsovårds- och
räddningsväsendets
investeringsplan
(1 000 e)
 
Bestående aktiva12 32915 14525 71027 35041 270121 804
Byggnader000000
Anskaffningar av utrustning9 62912 44523 01024 43038 570108 084
ICT och övriga immateriella tillgångar2 7002 7002 7002 9202 70013 720
Övriga investeringar000000
       
Avtal som motsvarar
investeringarna
3 6736 7323 4355 27172 02491 135
Byggnader
(ändring av totalhyresgarantin)
28 52020 63041 43577 4651 951 9182 119 968
Anskaffningar av utrustning000000
ICT och övriga
immateriella tillgångar
1 7972 0042 0042 0042 0049 813
Övriga investeringar000000
Årlig ändring av hyresgarantier1 8764 7281 4313 26770 020 
       
Överlåtelse av egendom000000
Byggnader000000
Anskaffningar av utrustning000000
ICT och övriga immateriella
tillgångar
000000
Övriga investeringar000000
       
Investeringgstöd3041 0230001 327
       
Finansiering av investeringar 
Verksamhetens kassaflöde
(= årsbidrag + rättelseposter
till internt tillförda medel +
extraordinära poster)
12 67012 67012 670  38 010
Investeringarnas kassaflöde-12 025-14 122-25 710-27 350-41 270-120 477
   Investeringsutgifter-12 329-15 145-25 710-27 350-41 270-121 804
   Finansieringsandelar för
investeringsutgifter
3041 0230001 327
   Försäljningsinkomster av
tillgångar bland bestående aktiva
      
Förändring i lånestocken-1 500-1 200-900-600-300-4 500
Förändring av likvida medel-855-2 652-13 940-27 950-41 570-86 967
       
Koncernens
(= dottersammanslutningarna)
investeringar
     0
Investeringar som ingår
i samarbetsavtalet (specifikation)
     0

Byggprogram för husbyggnadsprojekt 2023–2034

NamnInnehållBygge inledsBygge färdigtSektorProjekttypTotalhyra
€/år
(nuvarande hyresmodell)
Estnäs allaktivitetshusOmbyggnad av tandklinikens, hemvårdens och familjetjänsternas lokaler20312032Social- och hälsovårdOmbyggnad 
Sturegatan 12-14/Hfors verksamhetslokalerOperativa ändringar i verksamhetsmiljön20222023Social- och hälsovårdOmbyggnad527 306
Ämbetshuset i BerghällÄndring till aktivitetsbaserade lokaler20342035Social- och hälsovårdOmbyggnad2 905 750
Malms sjukhusMalms nya sjukhus (ersättande nybyggnad) 20282032Social- och hälsovårdNybyggnad24 694 181
Drumsö hälsostationFunktionella och hustekniska ändringar20302031Social- och hälsovårdOmbyggnad835 393
Ämbetshuset i Storakärr (suvi)Ombyggnad av Suvihuset20312033Social- och hälsovårdOmbyggnad1 513 971
Malms barnhem och familjebedömningMalms barnhem och familjebedömning, Nybyggnad (ersättande nybyggnad)20242026Social- och hälsovårdNybyggnad1 019 772
Spikbergets mottagningshem Naut11Spikbergets barnhem, Introt ja ehot -avdelningar, nybyggnad20292030Social- och hälsovårdNybyggnad571 799
Hyvönens barnhem/Ny ersättandeNybyggnad (ersättande nybyggnad)20222023Social- och hälsovårdNybyggnad528 825
Spikbergets mottagningshem Muint4Introt ja ehot, Nybyggnad (ersättande nybyggnad, flera byggnader)20272028Social- och hälsovårdNybyggnad571 799
Malms begravningsplats, lokaler för avlidnaCentraliserade lokaler för avlidna20242025Social- och hälsovårdNybyggnad603 537
Löjtnantsvägen 12–16/Hfors verksamhetslokalerMalmgårds hälsostation, funktionella ändringar20312032Social- och hälsovårdOmbyggnad579 641
Lemmilä barnhemLemmilä barnhem, ny20232024Social- och hälsovårdNybyggnad175 730
Servicehuset KivitaskuFunktionella ändringar20292030Social- och hälsovårdOmbyggnad724 571
Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnandeUtbyggnad av centralen för hälsa och välbefinnande20252027Social- och hälsovårdNybyggnad4 231 311
Västra socialcentralenOmbyggnad20282029Social- och hälsovårdOmbyggnad1 725 755
     Totalt41 209 341
       
Mosabacka räddningsstationNybyggnad20252026RäddningNybyggnad331 016
Kottby räddningsstationTvätthall vid Kottby räddningsstation20252025RäddningNybyggnad0
Kronbergsstrandens räddningsstationNybyggnad20282029RäddningNybyggnad577 337
Gårdsbacka räddningsstationGårdsbacka räddningsstation, nybyggnad20232024RäddningNybyggnad728 024
CentralräddningsstationenOmbyggnad av Centralräddningsstationens lokaler20232024RäddningOmbyggnad3 273 189
CentralräddningsstationenByggande av HIKLU-ledningscentralen 20272027RäddningOmbyggnad3 481 189
Malms nya räddningsstationNybyggnad20302031RäddningNybyggnad1 004 064
Nordsjö räddningsstationNybyggnad20282028RäddningNybyggnad319 079
     Totalt9 713 897

Hyres- och aktieobjekt, planerade ny- och ombyggnadsprojekt under åren 2023–2027

Projektets namnUthyrning börjarSektorTotalhyra €/år
Boendegrupp för personer med utvecklingsstörning, Nordsjövägen 3 (tomt: 54157/1)2023Social- och hälsovård29 455
Seniorcenter Kustaankartano, byggnader F, G och H, ändringsarbeten till grupphem (tomt: 28169/5)2023Social- och hälsovård109 130
Boendegrupp B för personer med utvecklingsstörning, Postparken 2, Postiljonsgatan (tomt: 17123/1)2023Social- och hälsovård28 942
Krämertsvägens mottagning för unga2023Social- och hälsovård436 880
Boendegrupp C för personer med utvecklingsstörning, Fallkulla, Stirrbågen 3, (tomt: 39282/2)2023Social- och hälsovård28 942
Boendegrupp D för personer med utvecklingsstörning, Forsbyvägen 66 a (tomt: 26962/1)2023Social- och hälsovård28 942
Grupphem för personer med utvecklingsstörning, Mellinsvägen 8 (tomt: 49090/2)2024Social- och hälsovård64 478
Forsby seniorcenter, nybyggnad (tomt: 26979/10)2025Social- och hälsovård537 663
Bergssidans nya servicehus, Jakobackastigen 5 (tomt: 41200/17)2025Social- och hälsovård98 705
Gustafsgårds seniorcenter, byggnader A, B och C, ändringsarbete till grupphem (tomt: 28169/5)2025Social- och hälsovård109 130
Boendegrupp E, Nätholmsgatan2025Social- och hälsovård29 967
Seniorcenter Kustaankartano, byggnad K/tillbyggnad2026Social- och hälsovård46 242
Månsas servicehus, Birgittavägen (tomter: 28210/3 och 28209/4)2026Social- och hälsovård148 057
Nordsjö seniorcenter, nybyggnad (tomt: 54180/14)2026Social- och hälsovård537 663
Norra Hagas seniorcenter (tomter: 29176/2 och 4)2026Social- och hälsovård960 983
Grupphem (boendegrupp F), Bertåkersvägen (tomt: 40177/5)2026Social- och hälsovård29 967
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd I, vuxna2026Social- och hälsovård28 403
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd II, vuxna2026Social- och hälsovård28 403
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd III, vuxna2026Social- och hälsovård28 403
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VII, barn och unga2026Social- och hälsovård14 425
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VI, barn och unga2026Social- och hälsovård14 425
Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande2027Social- och hälsovård9 185 360
Centrums seniorcenter2027Social- och hälsovård480 491
Gamlas-Malmgårds seniorcenter2027Social- och hälsovård340 254
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd IV, vuxna2027Social- och hälsovård28 403
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd V, vuxna2027Social- och hälsovård28 403
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VIII, barn och unga2027Social- och hälsovård14 425
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd IX, barn och unga2027Social- och hälsovård14 425
Östra centrums nya familjecenter2027Social- och hälsovård3 508 800
Hagas familjecenter och central för hälsa och välbefinnande2027Social- och hälsovård9 185 360
Centrums central för hälsa och välbefinnande2027Social- och hälsovård5 550 438
Dals gemensamma sjukhus2027Social- och hälsovård34 650 800
Ombyggnad av huset samt ändring och utbyggnad
av daghemmet Ratikka och social- och hälsovårdens lokaler
2024Social- och
hälsovården /
sammanlagt
417 495
  Totalt66 743 862
    
Räddningsverkets lättenhetsstation i Nordsjö2023Räddning79 020
Räddningsverkets lättenhetsstation i Mosabacka2023Räddning79 020
Räddningsverkets lättenhetsstation i Drumsö2024Räddning79 020
Räddningsverkets lättenhetsstation i Centrum2027Räddning79 020
  Totalt237 060