Investeringsdelen

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster  3043041 023 
Utgifter  12 32912 32915 14525 710
Netto  −12 025−12 025−14 122−25 710
Förändring, %      
Inkomster    236,5−100,0
Utgifter    22,869,8
1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster      
Räddningsverksamhet  3043041 023 
Utgifter      
Social- och hälsovårdstjänster   6 2596 25912 31519 850
IT-anskaffningar  2 7002 7002 7002 700
Övriga anskaffningar  3 5593 5599 61517 150
Räddningsverksamhet  6 0706 0702 8305 860
IT-anskaffningar  00  
Övriga anskaffningar  6 0706 0702 8305 860