4 10 02 Understöd till kulturanläggningar

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt22 90222 80022 80029 59629 67629 67629 676
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−22 902−22 800−22 800−29 596−29 676−29 676−29 676
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−22 902−22 800−22 800−29 596−29 676−29 676−29 676
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−22 902−22 800−22 800−29 596−29 676−29 676−29 676
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter −0,4 29,830,2