4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä        
Menot yhteensä 22 90222 80022 80029 59629 67629 67629 676
Ylitysoikeus        
Toimintakate −22 902−22 800−22 800−29 596−29 676−29 676−29 676
Poistot        
Tilikauden tulos −22 902−22 800−22 800−29 596−29 676−29 676−29 676
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −22 902−22 800−22 800−29 596−29 676−29 676−29 676
Muutos, %        
Tulot        
Menot  −0,4 29,830,2