Rahoitusosa

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen rahoituslaskelma 2021–2025 

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toiminnan rahavirta       
Tulorahoitus       
Vuosikate    12 67012 67012 670
Satunnaiset erät       
Tulorahoituksen korjauserät       
Investointien rahavirta       
Investointimenot    −12 329−15 145−25 710
Rahoitusosuudet investointimenoihin    3041 023 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot       
Toiminnan ja investointien rahavirta    645−1 452−13 040
Rahoituksen rahavirta       
Antolainauksen muutokset       
Antolainasaamisten lisäykset    −1 800−1 800−1 800
Antolainasaamisten vähennykset    300600900
Lainakannan muutokset       
Pitkäaikaisten lainojen lisäys       
Pitkäaikaisten lainojen vähennys       
Oman pääoman muutokset       
Muut maksuvalmiuden muutokset       
Rahoituksen rahavirta    −1 500−1 200−900
Vaikutus maksuvalmiuteen    −855−2 652−13 940

9 Rahoitusosa

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot   300300600900
Menot   1 8001 8001 8001 800
Netto  −1 500−1 500−1 200−900
Muutos, %       
Tulot     100,050,0
Menot       

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus 

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot   300300600900
Menot   1 8001 8001 8001 800
Netto  −1 500−1 500−1 200−900
Ylitykset       
Muutos, %       
Tulot     10050
Menot       

9 01 10 Sosiaalinen luototus

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot   300300600900
Menot   1 8001 8001 8001 800
Netto  −1 500−1 500−1 200−900
Ylitykset       
Muutos, %       
Tulot     10050
Menot       

Talousarviokohtaan sisältyvät lainamäärärahat ja lainanlyhennykset sosiaaliseen luototukseen.