Rahoitusosa

Kunta-Helsingin rahoituslaskelma 2021–2025 

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Toiminnan rahavirta       
Tulorahoitus       
Vuosikate 757 075397 133649 456786 300513 053560 817
Satunnaiset erät 1 000 60 000   
Tulorahoituksen korjauserät −114 632−107 150−107 120−115 540−91 090−70 510
Investointien rahavirta       
Investointimenot −889 557−873 503−876 085−893 220−829 949−813 244
Rahoitusosuudet investointimenoihin 28 6099 2149 2149 00014 00014 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 127 738110 000109 803174 25094 25073 250
Toiminnan ja investointien rahavirta −89 768−464 306−154 732−39 210−299 736−235 687
Rahoituksen rahavirta    000
    000
Antolainauksen muutokset    000
Antolainasaamisten lisäykset −92 099−345 450−130 995−85 600−62 600−62 600
Antolainasaamisten vähennykset 106 566103 595121 43085 18496 43692 716
Lainakannan muutokset       
Pitkäaikaisten lainojen lisäys  115 000115 000100 000250 000250 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys −78 922−78 083−150 163−51 953−61 953−71 953
Oman pääoman muutokset       
Muut maksuvalmiuden muutokset −18 038−14 834−8 094512−1 059−1 228
Rahoituksen rahavirta −82 493−219 772−52 82248 143220 824206 935
Vaikutus maksuvalmiuteen −172 261−684 078−207 5548 933−78 912−28 752

Vertailuluvut 2021 ja 2022 ovat koko Helsingin lukuja.

Kunta-Helsingin vuoden 2023 rahoituslaskelma eriteltynä 

1 000 €Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja Liikelaitokset ja rahastot Yhteensä, sisäiset erät mukana Yhteensä, sisäiset erät vähennettynä 
Toiminnan rahavirta     
Tulorahoitus     
Vuosikate 753 47632 824786 300786 300
Satunnaiset erät     
Tulorahoituksen korjauserät −115 540 −115 540−115 540
Investointien rahavirta     
Investointimenot −815 318−77 902−893 220−893 220
Rahoitusosuudet investointimenoihin 9 000 9 0009 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 174 250 174 250174 250
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 868−45 078−39 210−39 210
Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset     
Antolainasaamisten lisäykset −59 100−26 500−85 600−85 600
Antolainasaamisten vähennykset 74 00913 67587 68485 184
Lainakannan muutokset     
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100 000 100 000100 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys −40 000−14 453−54 453−51 953
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån    
Oman pääoman muutokset     
Muut maksuvalmiuden muutokset −50 29450 806512512
Rahoituksen rahavirta 24 61523 52848 14348 143
Vaikutus maksuvalmiuteen 30 483−21 5508 9338 933