1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä        
Menot yhteensä 40 83142 30042 30042 30042 30042 30042 300
Ylitysoikeus        
Toimintakate −40 831−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300
Poistot        
Tilikauden tulos −40 831−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −40 831−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300−42 300
Muutos, %        
Tulot        
Menot  3,6     

Määrärahasta kohdentuu vuonna 2023 arviolta noin 8 000 000 euroa valtion veloittamiin verohallintolain 31§:n mukaisiin verotuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näihin kustannuksiin kaupunki ei voi vaikuttaa. Tämä kaupungin maksama kustannus pienenee 2023 alusta noin 2/3:lla samalla kun osa kuntien verorahoituksesta siirtyy tilitettäväksi valtiolle osana sotepe-rahoitusmuutosta.

Määrärahassa on varauduttu Uudenmaan liitolle maksettavaan maksuosuuteen sekä Helsingin Väylä Oy:lle maksettaviin rahoituskustannusosuuksiin.

Määrärahasta maksetaan kaupungin elinkeinopolitiikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyviä avustuksia ja palveluostoja kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille.

Määrärahasta maksetaan koko kaupunkia koskeviin jäsenyyksiin liittyen jäsenmaksuja mm. Suomen Kuntaliitolle, KT Kuntatyönantajat-järjestölle sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle. Kohdasta maksettavat kaikki jäsenyydet on listattu liitteessä 2 (jäsenmaksuliite).