1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä7603801271 1941 1943 583 
Menot yhteensä4 3551 3178174 7184 71811 4285 412
Ylitysoikeus       
Toimintakate−3 595−937−690−3 524−3 524−7 845−5 412
Poistot       
Tilikauden tulos−3 595−937−690−3 524−3 524−7 845−5 412
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−3 595−937−690−3 524−3 524−7 845−5 412
Muutos, %       
Tulot −50,0−66,6214,3214,3200,0−100,0
Menot −69,8−38,0258,2258,2142,2−52,6

Vuoden 2023 määrärahoissa on varauduttu eduskuntavaalien toimittamiseen. Vuonna 2024 toimitetaan presidentinvaalien ensimmäinen vaali ja tarvittaessa toinen vaali. Lisäksi vuonna 2024 toimitetaan europarlamenttivaalit. Vuoden 2024 määrärahoissa on varauduttu toimittamaan saman vuoden aikana kolmet vaalit. Vuonna 2025 toimitetaan alue- ja kuntavaalit. Vuoden 2025 määrärahoissa on varauduttu kuntavaalien toimittamiseen, sillä aluevaaleja ei toimiteta Helsingissä. Kuntavaaleissa kunnan tehtävät ovat laajemmat kuin valtiollisissa vaaleissa. Kunta järjestää muun muassa ehdokasasetteluun ja ääntenlaskennan.

Vaaleja koskevat määrärahat sisältävät varauksen oikeusministeriön uudistushankkeille, kuten sähköisen äänioikeusrekisterin käytön laajentumiselle laitosäänestykseen ja tulevaisuudessa mahdollisesti kotiäänestykseen.

Vaaleja koskevissa määrärahoissa on varauduttu yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrän lisääntymiseen ja aukioloaikojen laajenemiseen. Ennakkoäänestyspaikkojen perustamisen suurimmat kustannukset liittyvät henkilöstökuluihin, tietotekniikkamenoihin ja koulutukseen sekä tilojen vuokriin.

Valtio suorittaa valtiollisissa vaaleissa kunnille kertakorvauksen. Näin ollen vuoden 2023 eduskuntavaaleista, vuoden 2024 presidentinvaalin ensimmäisestä ja toisesta vaalista sekä vuoden 2024 europarlamenttivaaleista valtio maksaa Helsingille erikseen määräämänsä kertakorvauksen vaalien järjestämisestä. Vuoden 2025 kuntavaaleista valtio ei maksa korvauksia.