1 40 02 ICT yhteispalvelut

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä 35 21747 96051 960    
Menot yhteensä 34 29545 72448 749    
Ylitysoikeus        
Toimintakate 9222 2373 211    
Poistot 9222 8003 183   0
Tilikauden tulos  −56328   0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  −56328   0
Muutos, %        
Tulot  36,28,3−100,0−100,0  
Menot  33,36,6−100,0−100,0  

Kaupunginkanslian strategiaosaston digitaalisen perustan palvelut siirtyvät DigiHelsinki Oy -yhtiöön 1.1.2023 alkaen. Muutoksen myötä digitaaalisen perustan tulot ja menot eivät kulje enää tämän talousarviokohdan kautta.