8 06 Arvopaperit

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot       
Menot 24 14916 00020 42020 42016 12011 000
Netto−24 149−16 000−20 420−20 420−16 120−11 000
Ylitykset  282 188    
Muutos, %       
Tulot       
Menot  −33,727,627,6−21,1−31,8
1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Menot       
80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 1 1011 0001 0001 0001 0001 000
Ylitykset       
80602 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi 23 04815 00019 42019 42015 12010 000
Ylitykset  17 188    
80603 Helsingin Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi       
Ylitykset       
80604 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n osakkeiden merkintä       
Ylitykset  265 000    

Talousarvioon on Arvopapereihin vuodelle 2023 varattu määrärahaa yhteensä 20,4 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2024 on osoitettu 16,1 miljoonaa euroa ja 11 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Määräraha sisältää vuosittain Hitas-osakkeiden ostoihin 1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 määrärahalla varaudutaan kaupungin pääomasijoituksiin mm. KOy Laakson yhteissairaalaan sekä Turun Tunnin Juna Oy:n ja Suomi-rata Oy:n suunnitteluhankkeiden rahoittamiseen.