1 50 Keskitetysti maksettavat menot

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä 7 6005 6255 4266 3296 3296 3296 329
Menot yhteensä 146 140150 224150 184142 196144 196146 817145 995
Ylitysoikeus  42     
Toimintakate −138 540−144 599−144 758−135 867−137 867−140 488−139 666
Poistot 18 0    
Tilikauden tulos −138 558−144 599−144 758−135 867−137 867−140 488−139 666
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −138 558−144 599−144 758−135 867−137 867−140 488−139 666
Muutos, %        
Tulot  −26,0−3,512,512,5  
Menot  2,8−0,0−5,3−4,01,8−0,6