Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa

16.11.2022 (272 §)
Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

23.11.2022 (284 §)
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2023–2025.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta huolehtia siitä, että energian hinta pysyisi kohtuullisena tulevaisuudessa.